Trending News

Blog Post

"สุชัชวีร์" ชูธงกระจายอำนาจการศึกษา เปิดกว้างรับฟังทุกเสียง
การศึกษา

"สุชัชวีร์" ชูธงกระจายอำนาจการศึกษา เปิดกว้างรับฟังทุกเสียง 

"สุชัชวีร์" เผยมีแนวคิดกระจายอำนาจการศึกษา หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมงาน เปิดกว้างรับฟังทุกเสียง จากทั้งเด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษี ก่อนตกผลึกทำ การศึกษาทันสมัย

9 ธันวาคม 2564 สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  หรือ สจล. มีมติอนุมัติหนังสือลาออกของ “สุชัชวีร์” หรือ “ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” จากตำแหน่ง “อธิการบดี สจล. หลังดำรงตำแหน่งถึง 2 สมัย เป็นเวลากว่า 6 ปี 7เดือน เพื่อเข้าสู่สนามเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯกทม.”

 

22 พ.ค.2565 ผลการเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม." เกิดแลนด์สไลด์ทั่วพระนคร เมื่อ "รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้สมัครสังกัดอิสระ หมายเลข 8 ได้ 1,386,215 คะแนน มาเป็นอันดับ1 ทิ้งห่างคู่สมัครคนอื่นๆ แต่ปรากฏการณครั้งนี้ "เอ้ สุชัชวีร์" ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 ได้ 254,647 มาเป็นอันดับ2 ท่ามกลางความดีใจของพลพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศ ที่สามารถปักธงสนามเลือกตั้งเมืองหลวงด้วยคะแนนที่ดีขึ้นกว่าเดิม

 

เสร็จนาไม่ได้ฆ่าโคถึก “สุชัชวีร์” เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ร่วมกันเปิดตัว ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเข้าสู่การเมืองระดับชาติ และเปิดตัวเป็นหัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย

 

“วันนี้เป็นวันสำคัญของพรรคปชป.ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) เข้าสู่การเมืองระดับชาติ ดร.เอ้ ได้แสดงความจำนงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ ซึ่งพรรคยินดีสนับสนุน และจะพิจารณาตามกระบวนการของพรรค และกฎหมายพรรคการเมือง รวมถึงกฎหมายเลือกตั้งต่อไป” นายจุรินทร์ ระบุ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และทีมการศึกษาทันสมัย ปชป.

"สุชัชวีร์" ชูธงกระจายอำนาจการศึกษา เปิดกว้างรับฟังทุกเสียง

ไม่เพียงเท่านั้น “สุชัชวีร์” ยังได้รับความไว้วางใจจากพรรคประชาธิปัตย์ อย่างน้อย 2 ประการ

 

  • 1. มอบหมายให้เป็นตัวจักรสำคัญคนหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงในครั้งหน้า โดยเฉพาะรับผิดชอบร่วมกับทีมกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นด้านหลัก

 

  • 2. มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย ของพรรคที่จะทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ของพรรค เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ขับเคลื่อนการทำกิจกรรมในเรื่องการศึกษาทันสมัยต่อไป และเพื่อที่จะได้เข้ามาร่วมกับพรรคในการสร้างคนเก่ง คนดี และคนรุ่นใหม่ที่สนองต่อความต้องการของโลกยุคใหม่ ให้กับประเทศต่อไป

 

      ทีมการศึกษาทันสมัยประกอบด้วย

  • 1.ดร.ธัญนนท์ รัตนเอื้อกังวาล นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา อดีตผู้บริหารศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมการผลิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 

  • 2.ซีนัท มะหะหมัด เป็นเจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษ The Londoners และวิทยากรด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของคนรุ่นใหม่

 

  • 3.ธิวาภรณ์ พัฒนะรวีโรจน์ ผู้บริหารโครงการ Gump’s Ari community Space และเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจการทำธุรกิจ

 

  • 4.ชยพงศ์ สายฟ้า ผู้บริหารโรงเรียนเกษมพิทยา ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

  • 5.ณฐภาส์ รัชตะกุลธำรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว

 

  • 6.พลีธรรม ตริยะเกษม บุตรของนายพีรพล ตริยะเกษม Activist สมัย 14 ตุลา 16 กก.ผจก. บริษัทดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Learning และ Civic Education (การสอนด้านความเป็นพลเมือง)

 

“ทั้ง 6 ท่าน ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะมาทำงานร่วมกับ ดร.เอ้ ในการขับเคลื่อนการศึกษาทันสมัยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อร่วมกันสร้างคนเก่ง คนดี และคนรุ่นใหม่ที่สนองตอบความต้องการของโลกยุคใหม่ให้กับประเทศต่อไป” จนายจุรินทร์ กล่าว

 

"เป็นการศึกษาที่พร้อมสนองตอบต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ในระบบ นอกระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างคนเก่ง คนดี ที่มีศักยภาพให้กับประเทศต่อไป ในนามพรรคประชาธิปัตย์"นายจุรินทร์ ให้คำจำกัดความ“การศึกษาทันสมัย” ของพรรคปชป.

 

สำหรับรูปธรรมในการขับเคลื่อนการศึกษาทันสมัยนั้น พรรคประชาธิปัตย์ ยังมีบุคลากรที่มีประสบการณ์อีกจำนวนมาก เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาในภาพรวมของประเทศด้วย ตั้งแต่ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายประกอบ รัตนพันธ์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และยังมีปลัดกระทรวงอีกหลายท่าน ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับการสร้างคนเก่ง และคนดีให้กับประเทศต่อไป

 

สุชัชวีร์” กล่าวว่า ขอบคุณหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคปชป. ที่ให้โอกาสตนได้ทำงานที่ตนมี passion มาก ทั้งเรื่องกรุงเทพมหานครและเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำการศึกษาได้ เพราะการศึกษานั้นมีความซับซ้อนตั้งแต่รากของปัญหาตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคต

 

“หัวหน้าพรรคและพรรคปชป.ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาทันสมัย และผู้ที่จะทำต้องมี passion มีความสนใจ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษาจริงๆ พร้อมกับแนะนำทีมงานที่เป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ทั้งเรื่องการศึกษา เรื่องการเรียนการสอนในห้องเรียน นอกห้องเรียน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ดังนั้นการจะออกเป็นนโยบายด้านการศึกษาได้ จุดเริ่มต้นต้องมาจากคนที่เข้าใจจริง ตกผลึกและมี passion ซึ่งเรื่องการศึกษาทันสมัยนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยวิธีคิดที่ทันสมัยด้วย”เอ้ สุชัชวีร์ กล่าว

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าที่มการศึกษาทันสมัย

 

วิธีคิดที่ทันสมัย ในมุมมองของ “เอ้ สุชัชวีร์” ประกอบด้วย

  • 1. การจะออกนโยบายใดๆ สิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม ทั้งเด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีด้วย 

 

  • 2. การกระทำที่ทันสมัย ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้ความสนใจมากในเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษา ไม่กระจุกความเจริญ กระจายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในเรื่องการศึกษาแก่คนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เกิดอยู่ในวงการศึกษา หลังจากที่จบการศึกษา ทำงานแล้ว ไปจนถึงตลอดชีพ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการประกาศจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเพราะผู้ที่มาร่วมเปิดตัวในวันนี้ก็เป็นคนที่มีความเข้าใจทางด้านการศึกษาอย่างลึกซึ้ง

 

สุชัชวีร์” ออกตัวแรงแบบนี้ มีลุ้นอาจจะเกิดปรากฏการณ์ คนรุ่นใหม่แห่เข้าร่วมงานด้านการศึกษา กับสถาบันการเมืองเก่าแก่ อายุก้าวสู่ปีที่ 77 อย่างพรรคประชาธิปัตย์ หรือไม่ รอวันพิสูจน์

0 กมลทิพย์ ใบเงิน 0 เรียบเรียง

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่

Youtube –https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

LineToday – https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง “คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565” ใครคือ 6 Candidate กับ 8 สาขา Popular Vote https://newsth.asia/entertainment/524524

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved