Trending News

Blog Post

เช็กสาเหตุ ประกันสังคม ม.40 ส่งเงินสมทบเกิน ทำไมยังไม่ได้เงินคืนรอบแรก
เศรษฐกิจ

เช็กสาเหตุ ประกันสังคม ม.40 ส่งเงินสมทบเกิน ทำไมยังไม่ได้เงินคืนรอบแรก 

เกาะติดสิทธิประกันสังคม ล่าสุดวันที่ 16 ส.ค. 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ผลการดำเนินการคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน รอบที่ 1 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาวันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผู้ประกันตน ม. 40 ไปแล้ว จำนวน 2,884,909 ราย โอนเงินสำเร็จ เป็นจำนวนเงิน 402,289,546 บาท 

 

เช็กสาเหตุ ประกันสังคม ม.40 ส่งเงินสมทบเกิน ทำไมยังไม่ได้เงินคืนรอบแรก

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกจำนวน 250,533 ราย ที่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุ

– ผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 243,992 ราย 

– บัญชีปิด จำนวน 4,218 ราย 

– ไม่มีบัญชี จำนวน 1,146 ราย 

– บัญชีติดเงื่อนไข (กรณีรายการ Direct Debit) จำนวน 39 ราย 

– เลขบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 9 ราย 

– ไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวจำนวน 1,130 ราย 

จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรก สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคมได้นำข้อมูลขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ เพราะสาเหตุใด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ขอย้ำให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารให้เสร็จสิ้นก่อน ในวันที่ 8 กันยายน 2565

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกผ่านบัญชีพร้อมเพย์ พร้อมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เช็กสาเหตุ ประกันสังคม ม.40 ส่งเงินสมทบเกิน ทำไมยังไม่ได้เงินคืนรอบแรก

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved