Trending News

Blog Post

ราคาทองวันนี้ 8/8/65 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ครั้งที่ 2 เวลา 10.25
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 8/8/65 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ครั้งที่ 2 เวลา 10.25 

ราคาทองวันนี้ 8/8/65 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ครั้งที่ 2 เวลา 10.25 เพื่อประกอบการตัดสินใจ

สำหรับราคาวันนี้ มีการปรับตัวลงลด เหมาะสมกับการซื้อนำมาเป็นเจ้าของ อยู่ไม่น้อย

ราคาทองวันนี้ 8/8/65 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ครั้งที่ 2 เวลา 10.25

 

ราคาทองวันนี้ 8/8/65 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ครั้งที่ 2 เวลา 10.25

 

ราคาทองวันนี้ 8/8/65 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ครั้งที่ 2 เวลา 10.25

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บาทละ 29,410.40 บาท

ขายออก บาทละ 30,550.00 บาท

 

ราคาทองวันนี้ 8/8/65 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ครั้งที่ 2 เวลา 10.25

 

ทองแท่ง

รับซื้อ บาทละ 29,950.00 บาท

ขายออก บาทละ 30,050.00 บาท

 

Cr.สมาคมทองคำ

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved