Trending News

Blog Post

ไทรอยด์เป็นพิษ ทำไมถึงอันตรายถึงชีวิตได้
สุขภาพ-ความงาม

ไทรอยด์เป็นพิษ ทำไมถึงอันตรายถึงชีวิตได้ 

ไทรอยด์เป็นพิษ ทำไมถึงอันตรายถึงชีวิตได้ ข้อมูลจาก ศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องชั้นสูง โรงพยาบาลพญาไท 2 ระบุว่า ไทรอยด์มีความสัมพันธ์กับระบบการทำงานหลายด้านในร่างกาย การเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษเรื้อรังนานๆ หรือได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสายตา ทำให้ผู้ป่วยมีอาการตาแห้ง ตาไวต่อแสง ตาแดง บวม ตาโปนออกมามากกว่าปกติ หรือหนังตาปลิ้น ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจลุกลามจนถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้

ไทรอยด์เป็นพิษ ทำไมถึงอันตรายถึงชีวิตได้

 

ไทรอยด์เป็นพิษ ทำไมถึงอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้ หัวใจ ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไทรอยด์เป็นพิษ หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหัวใจวาย เนื่องจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอ หรือในผู้ป่วยที่ควบคุมระดับไทรอยด์ได้ไม่ดี อาจเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษขั้นวิกฤต ผู้ป่วยจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วมากผิดปกติ มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ท้องเสีย อาเจียน ตัวเหลือง ตาเหลือง มีภาวะขาดน้ำ และอาจเกิดภาวะช็อก และเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้

ไทรอยด์เป็นพิษ ทำไมถึงอันตรายถึงชีวิตได้

ไทรอยด์เป็นพิษ ทำไมถึงอันตรายถึงชีวิตได้ วิธีป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษ ไทรอยด์เป็นพิษเกิดจากร่างกายของเราเอง ดังนั้นไม่สามารถป้องกันได้ เพียงแต่ต้องคอยสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายตนเอง หากมีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา สำหรับผู้ป่วยที่รักษาอยู่แล้ว ปกติแพทย์มักจะให้การรักษาด้วยการรับประทานยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาใหม่ และยับยั้งการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่มีอยู่แล้ว ควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปรับยาเอง เมื่ออาการต่างๆ ดีขึ้นแล้ว ก็ไม่ควรหยุดยาเองให้ปรึกษาแพทย์ เมื่ออาการดีขึ้น ผลเลือดดีขึ้น แพทย์จึงจะค่อยๆ ลดยาลง ในบางรายอาจหยุดยาได้ในที่สุด

ไทรอยด์เป็นพิษ ทำไมถึงอันตรายถึงชีวิตได้

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved