Trending News

Blog Post

คนละครึ่งเฟส 5 เช็กไทม์ไลน์แบบละเอียด ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ เงินเข้าวันไหน
เศรษฐกิจ

คนละครึ่งเฟส 5 เช็กไทม์ไลน์แบบละเอียด ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ เงินเข้าวันไหน 

จากกรณีมติ ครม. เห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส 5 หรือ โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 กรอบวงเงิน 21,200 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชน และกระตุ้นรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยการช่วยค่าใช้จ่าย 50% แต่ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 800 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 ก.ย.- 31 ต.ค. 2565 อย่างไรก็ตามหากไม่อยากพลาดสิทธิ สามารถเช็กไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5 ได้ดังนี้

 

คนละครึ่งเฟส 5 เช็กไทม์ไลน์แบบละเอียด ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ เงินเข้าวันไหน

ไทม์ไลน์การเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5

วันที่ 15 ส.ค. 65

– เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า

วันที่ 17 ส.ค. 65

– เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร-เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform

วันที่ 19 ส.ค. 65

– ผู้ใช้รายเก่ายืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

– ผู้ใช้รายใหม่ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง หรือ  www.คนละครึ่ง.com

วันที่ 25 ส.ค. 65

– ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5

วันที่ 1 ก.ย. 65

– เริ่มใช้จ่าย

วันที่ 14 ก.ย. 65

– หากไม่มีการใช้ใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5

– กรณีผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 หากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลังวันที่ 1 ก .ย. 65 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS

วันที่ 31 ต.ค. 65

– สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

คนละครึ่งเฟส 5 เช็กไทม์ไลน์แบบละเอียด ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ เงินเข้าวันไหน

วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับผู้ใช้รายเก่า

– เข้า แอปเป๋าตัง

– กด G-Wallet

– กดแถบคนละครึ่ง

– กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

– แสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีอะไรบ้าง

– เป็นคนไทย สัญชาติไทย

– มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

– มีบัตรประจำตัวประชาชน

– ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค 65

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบางระยะที่ 3

– ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ หรือโครงการอื่นๆ ของรัฐ

– ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการ-โครงการอื่นๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved