Trending News

Blog Post

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา
ภูมิภาค

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา 

เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้ 3 ส.ค.65 ที่จุดชมวิว Skywalk ท่าเทียบแพขุนแผน ถนนริมน้ำหน้าเมือง เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการเตรียมต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพรุ่งนี้ 4 สิงหาคมนี้ นอกจาก ตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดขมวิว Skywalk แล้วยังมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย และการคัดกรองผู้ที่มาร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อย่างเข้มงวดอีกด้วย

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา

และจุดที่สาม ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบเรือแพและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี ณ.จุดชมวิว Skywalk ท่าเทียบแพขุนแผน ถนนริมน้ำหน้าเมือง เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่เป็นจุดชมวิว การบรรจบของแม่น้ำสามสายคือ แม่น้ำแควใหญ่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำแควน้อย กลายเป็นต้นแม่น้ำแม่กลอง ที่บ้านลิ้นช้าง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนชาวกาญจนบุรี มาร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ภาพ – ข่าว สุพจน์ แก้วกาสี สำนักข่าวเนชั่น กาญจนบุรี

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา

 

และจุดที่สาม ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบเรือแพและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี ณ.จุดชมวิว Skywalk ท่าเทียบแพขุนแผน ถนนริมน้ำหน้าเมือง เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่เป็นจุดชมวิว การบรรจบของแม่น้ำสามสายคือ แม่น้ำแควใหญ่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำแควน้อย กลายเป็นต้นแม่น้ำแม่กลอง ที่บ้านลิ้นช้าง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนชาวกาญจนบุรี มาร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ภาพ – ข่าว สุพจน์ แก้วกาสี สำนักข่าวเนชั่น กาญจนบุรี

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา

เปิดภารกิจ "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ดูโครงการน้ำบาดาลห้วยกระเจา

ภาพ – ข่าว สุพจน์ แก้วกาสี สำนักข่าวเนชั่น กาญจนบุรี

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved