Trending News

Blog Post

ไอเดียเก๋ ดัดแปลงยางรถยนต์ ทำโต๊ะ-เก้าอี้แจกโรงเรียน
ภูมิภาค

ไอเดียเก๋ ดัดแปลงยางรถยนต์ ทำโต๊ะ-เก้าอี้แจกโรงเรียน 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีจัดการวัสดุใช้แล้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการนำเอายางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มาดัดแปลงให้เป็นโต๊ะและเก้าอี้ ส่งต่อให้กับสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการบริหารขยะในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีมากกว่า 300 ตันต่อวัน ไม่เพียงแต่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ขยะได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะ รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ ได้ถึงร้อยละ15 โดยปัจจุบันนี้จังหวัดเชียงใหม่ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดเก็บขยะทั้งระบบ หลายร้อยล้านบาทต่อปี

ไอเดียเก๋ ดัดแปลงยางรถยนต์ ทำโต๊ะ-เก้าอี้แจกโรงเรียน

              นายชัยยุทธ ทาชมภู หัวหน้าฝ่ายการจัดการสภาพแวดล้อม ส่วนช่างสุขถิบาล สน.ช่าง ทน.ชม. เปิดเผยว่า ยางรถยนต์ที่ทาง สถานีจัดการวัสดุใช้แล้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ นำมาดัดแปลงเป็นโต๊ะและเก้าอี้ เป็นยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและถูกทิ้ง รวมถึงได้มาจากประชาชนนำมาให้ไม่ต่ำกว่าวันละ 20 เส้น ขยะชิ้นไหนที่สามารถช่วยลดน้ำหนักขยะได้ สร้างประโยชน์ในทางชุมชน ให้ทางโรงเรียนได้ เช่น ตัวโรม้วนสายไฟ ได้นำมาทำเป็นซุ้มดอกเห็ดในทางโรงเรียนบ้าง ทางชุมชนได้นำไปใช้งานต่อ

             นอกจากนี้ยังมีที่นอนเก่าที่ชาวบ้านนำมาให้ ก็สามารถนำเอาใยมะพร้าวในที่นอน มาดัดแปลงเป็นกระถางปลูกต้นไม้ โดยที่นอนเก่าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุสำคัญเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน มักจะถูกน้ำพัด หรือถูกทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง ทำให้ไปกีดขวางทางน้ำ ยกตัวอย่างเช่น คลองแม่ข่า ก่อนน่านี้จะมีเศษยาง เศษที่นอน เศษกิ่งไม้ใบไม้ ซึ่งทำให้กีดขว้างทางน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง รอการระบาย การนำเอาขยะเหล่านี้มารีไซเคิล จะช่วยให้ลดจำนวนขยะที่จะไปกีดขวางทางน้ำในคลอง และยังเป็นนำเอาขยะแปรรูปส่งมอบให้ประชาชน สถานศึกษา และชุมชนนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าอีกด้วย

ไอเดียเก๋ ดัดแปลงยางรถยนต์ ทำโต๊ะ-เก้าอี้แจกโรงเรียน

ไอเดียเก๋ ดัดแปลงยางรถยนต์ ทำโต๊ะ-เก้าอี้แจกโรงเรียน

ไอเดียเก๋ ดัดแปลงยางรถยนต์ ทำโต๊ะ-เก้าอี้แจกโรงเรียน

 

               นายชัยยุทธ ยังกล่าวอีกว่า ทางสถานีจัดการวัสดุใช้แล้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังมีโครงการที่จะต่อยอด นำเอาเศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อให้ชุมชน สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเปลือกทุเรียน เศษใบไม้ จะเป็นกลุ่มขยะที่เมื่อเผาทำลายจะก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ดังนั้นการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักจึงสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง ในขณะนี้อยู่ในช่วงการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อต่อยอดไปสู่การปลูกผักสวนครัว ก่อนที่จะยกระดับให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยกับชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเตรียมจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ 

ไอเดียเก๋ ดัดแปลงยางรถยนต์ ทำโต๊ะ-เก้าอี้แจกโรงเรียน

ไอเดียเก๋ ดัดแปลงยางรถยนต์ ทำโต๊ะ-เก้าอี้แจกโรงเรียน

ไอเดียเก๋ ดัดแปลงยางรถยนต์ ทำโต๊ะ-เก้าอี้แจกโรงเรียน

ภาพ – ข่าว โดย จักรินทร์ นมนาน

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved