Trending News

Blog Post

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:26 น. ครั้งที่ 1
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:26 น. ครั้งที่ 1 

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:26 น. ครั้งที่ 1

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:26 น. ครั้งที่ 1

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:26 น. ครั้งที่ 1 เปิดตลาดร่วง 100 บาท เทียบราคาปิดวานนี้ ราคาทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 30,150 บาท  ขายออก บาทละ 30,250 บาท ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 29,698.44 บาท ขายออก บาทละ 30,850 บาท 

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:26 น. ครั้งที่ 1

ราคาซื้อขายทองคำชนิด 96.5% วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 (ประกาศครั้งที่ 1)

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:26 น. ครั้งที่ 1

 

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บาทละ 29,607.48 บาท

ขายออก บาทละ 30,750 บาท

 

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2565 สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด 09:26 น. ครั้งที่ 1

 

ทองแท่ง

รับซื้อ บาทละ 30,150 บาท

ขายออก บาทละ 30,250 บาท

 

 

 

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved