Trending News

Blog Post

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด 
เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด  

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็ค ราคาน้ำมัน ทุกชนิด อัพเดตราคาน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ เบนซิน ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 มีผลตั้งเเต่  05.00 น. จากปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง ได้แก่ ปตท. บางจาก เชลล์ ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด 

ราคาน้ำมัน วันที่ 12 ส.ค. 2565  ปตท. 

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด 

ราคาน้ำมัน วันที่ 12 ส.ค. 2565  บางจาก

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด 

ราคาน้ำมัน วันที่ 12 ส.ค. 2565  เชลล์ (Shell)

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved