Trending News

Blog Post

ด่วน ไข่ไก่-ไข่เป็ด เตรียมขึ้นราคาพรุ่งนี้
เศรษฐกิจ

ด่วน ไข่ไก่-ไข่เป็ด เตรียมขึ้นราคาพรุ่งนี้ 

ไข่ไก่ไข่เป็ด เตรียมขึ้นราคาพรุ่งนี้ เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด , สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด , สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เขียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

ด่วน ไข่ไก่-ไข่เป็ด เตรียมขึ้นราคาพรุ่งนี้

ไข่ไก่ไข่เป็ด เตรียมขึ้นราคาพรุ่งนี้ ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 10 สตางค์/ฟอง หรือ 3 บาท/แผง (30 ฟอง) จาก 3.40 บาท เป็น 3.50 บาท/ฟอง ทำให้ไข่ไก่คละ และไข่ไก่เบอร์ ทุกเบอร์ ปรับขึ้นอีก 3 บาท/แผง เริ่มวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ด่วน ไข่ไก่-ไข่เป็ด เตรียมขึ้นราคาพรุ่งนี้

 

ไข่ไก่-ไข่เป็ด เตรียมขึ้นราคาพรุ่งนี้ การปรับราคาขึ้นในครั้งนี้ เป็นการปรับขึ้น ครั้งที่ 3 นับจากที่ปรับครั้งแรก ฟองละ 20 สตางค์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นฟองละ 3.20 บาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 อีก 20 สตางค์ มีผลทำให้ราคาไข่ไก่ขยับไปเป็นฟองละ 3.40 บาท และครั้งนี้อีก 10 สตางค์ รวม 3 ครั้ง 50 สตางค์ แล้ว

ด่วน ไข่ไก่-ไข่เป็ด เตรียมขึ้นราคาพรุ่งนี้

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved