Trending News

Blog Post

เช็กเงื่อนไข  คนละครึ่งเฟส 5 ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สิทธิ 800 บาท ลงทะเบียน 19  ส.ค.
สังคม

เช็กเงื่อนไข คนละครึ่งเฟส 5 ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สิทธิ 800 บาท ลงทะเบียน 19 ส.ค. 

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเปิดให้กับผู้ที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 และผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน ได้กดยืนยันสิทธิ และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง เพื่อขอรับสิทธิ 800 บาท ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เพื่อเริ่มใช้จ่ายในวันที่ 1 กันยายน-31ตุลาคม 2565

 

เช็กเงื่อนไข  คนละครึ่งเฟส 5 ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สิทธิ 800 บาท ลงทะเบียน 19  ส.ค.
 

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีดังนี้
(1) ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
(3) มีบัตรประจำตัวประชาชน
(4) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
(5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
(6) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
 

เช็กเงื่อนไข  คนละครึ่งเฟส 5 ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สิทธิ 800 บาท ลงทะเบียน 19  ส.ค.

 

 

1.ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2.ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

3.ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยได้รับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

 

เช็กเงื่อนไข  คนละครึ่งเฟส 5 ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สิทธิ 800 บาท ลงทะเบียน 19  ส.ค.
 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tnews

 

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved