Trending News

Blog Post

เช็คเลย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" "เบี้ยคนชรา" เงินโอนเข้าวันนี้สูงสุด 1,000
สังคม

เช็คเลย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" "เบี้ยคนชรา" เงินโอนเข้าวันนี้สูงสุด 1,000 

เช็คเลย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" "เบี้ยคนชรา" เงินคนชรา โอนเข้าวันนี้สูงสุด 1,000 พร้อมเผยวันเงินพิเศษเข้า เดือนสิงหาคม 2565 นี้ ใครได้เท่าไหร่บ้าง แต่ละคนได้ไม่เท่ากัน โดยจะมีการโอนเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ทั้งหมด 2 รอบ คือ รอบวันที่ 10 สิงหาคม 65 และ รอบวันที่ 19 สิงหาคม 65 เงินเยียวยา เงินช่วยเหลือ โครงการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เบี้ยคนชรา เงินพิเศษ เงินช่วยเหลือพิเศษ เบี้ยคนชราเข้าวันไหน โอนเงินคนชราวันไหน เงินคนชรา เบี้ยผู้สูงอายุ ใครได้เท่าไหร่

ไทม์ไลน์ เงินผู้สูงอายุล่าสุด จะมีการโอนเงินตามไทม์ไลน์ ดังนี้

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โอน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" "เบี้ยคนชรา" ดังนี้

– อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท

– อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท

– อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท

– อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้ 1,000 บาท

 

เช็คเลย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" "เบี้ยคนชรา" เงินโอนเข้าวันนี้สูงสุด 1,000

 

โอน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" รอบ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เงินพิเศษ โดยจะได้รับ เงินผู้สูงอายุ ดังนี้ 

– อายุ 60-69 ปี ได้ 100 บาท

– อายุ 70-79 ปี ได้ 150 บาท

– อายุ 80-89 ปี ได้ 200 บาท

– อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้ 250 บาท

สำหรับผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังมี "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินผู้สูงอายุ  โดยจะโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกครั้ง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรคนจน ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65 

 

เช็คเลย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" "เบี้ยคนชรา" เงินโอนเข้าวันนี้สูงสุด 1,000

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved