Trending News

Blog Post

เตรียมดัน ไข่ผำ เป็นสุดยอดอาหาร ของโลก
อาหาร

เตรียมดัน ไข่ผำ เป็นสุดยอดอาหาร ของโลก 

จากกรณี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวรัชดา ธนาดิก เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร Top 10 ของโลกควบคู่พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวบนฐานเกษตร 4.0 เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

เตรียมดัน ไข่ผำ (กรีนคาเวียร์เมืองไทย) เป็นสุดยอดอาหาร ของโลก

ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นชอบกำหนด "โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรม" โดยเริ่มต้นจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารใน 18 กลุ่มจังหวัด นำไปสู่การกระจายการลงทุน เพิ่มการจ้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรทั่วทุกภูมิภาค ตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม

การกำหนดพื้นที่และสินค้าเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม สินค้า ได้แก่ 1) สินค้าเป้าหมายภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด 2) สินค้าที่ได้รับการรับรองสั่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 3) สินค้า เกษตรอินทรีย์ เครื่องดื่มสุขภาพ (Healthy d rinks) รวมถึง 4) ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยี ชีวภาพ อาหารใหม่ (Novel Food) 5) อาหารและวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร เช่นบรรจุภัณฑ์อาหาร และเทคโนโลยีดิจิทัล และที่สำคัญ 6) สินค้าอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เช่น อาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชัน (Healthy andFunctional Food)

เตรียมดัน ไข่ผำ (กรีนคาเวียร์เมืองไทย) เป็นสุดยอดอาหาร ของโลก

ทั้งนี้ จะนำร่องด้วย "ผำ" หรือ "ไข่ผำน้ำ" (Wo Iffia) ซึ่งเป็นพืชวัฒนธรรมและอาหารพื้นเมืองของไทย มีมากในภาคเหนือและภาคอีสาน ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสุดยอดอาหารของโลก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ทั้งวิตามิน แร่ธาตุ ไฟเบอร์ โปรตีน ประกอบกับเป็นพืชน้ำทรงกลมขนาดเล็กจิ๋วจึงได้ฉายาว่า "Green Caviar" กรีนคาเวียร์

เตรียมดัน ไข่ผำ (กรีนคาเวียร์เมืองไทย) เป็นสุดยอดอาหาร ของโลก

ขอบคุณภาพจาก ขายผำ ไข่น้ำ ออแกนิค เชียงใหม่ จำหน่ายราคาปลีก-ส่ง

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved