Trending News

Blog Post

ฉุดไม่อยู่ ผักชี ขึ้นราคาพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว
อาหาร

ฉุดไม่อยู่ ผักชี ขึ้นราคาพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว 

เมื่อช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา ประสบกับปัญหาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผักสดหลายชนิดเกิดใบขึ้นรา เน่าเสีย เป็นจำนวนมาก จึงเก็บผลผลิตขายได้น้อย ประกอบกับราคาปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และน้ำมัน ปรับขึ้นราคา ทำให้ต้นทุนการปลูกผักสูงขึ้น จึงทำให้ราคาผักสด และ ราคาผักชี ขึ้นราคาไปด้วย

ฉุดไม่อยู่ ผักชี ขึ้นราคาพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว

จากการสำรวจราคาผักสดในตลาดสด พื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 26 มิ.ย. เปรียบเทียบกับวันที่ 25 มิ.ย.2565 พบว่ามีราคาผักสดหลายรายการปรับขึ้นราคา ผักชีคัด ปรับขึ้น 10 บาท/กิโลกรัม เป็น 140-150 บาท/กิโลกรัม และราคาผักชีคละ ปรับขึ้น 10 บาท/กิโลกรัม เป็น 120-130 บาท/กิโลกรัม

ฉุดไม่อยู่ ผักชี ขึ้นราคาพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว

เนื่องจากมีพายุฝนสลับกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกผักชี ส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการบริโภคผักสดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ ผักสด ผักแพง ปรับขึ้นราคา

ฉุดไม่อยู่ ผักชี ขึ้นราคาพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved