Trending News

Blog Post

วันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดกี่วัน
ท่องเที่ยว

วันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดกี่วัน 

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2565 ปฏิทินในเดือนนี้ จะมีวันหยุดยาวหรือไม่ มีวันสำคัญอะไรบ้าง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดชดเชย หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเดือนจะมีกี่วัน เตรียมวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้เลยค่ะ 

วันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดกี่วัน

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา

28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดกี่วัน

วันหยุดพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2565 

* 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการ กรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (13-17 กรกฎาคม)

* 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการ กรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (28-31 กรกฎาคม)

วันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดกี่วัน

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved