Trending News

Blog Post

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่
ประชาสัมพันธ์

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ 

 

  โดยเบื้องต้น MEA นำโดย นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA และเจ้าหน้าที่ ได้เร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยการตัดระบบไฟฟ้า แก้ไขเหตุไฟฟ้าดับ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงกลางคืน พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน โดยได้ประสานงานร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) นำโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อีกด้วย

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

รองผู้ว่าการ MEA ในฐานะผู้อำนวยการพื้นที่รับผิดชอบ กล่าวว่า สำหรับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่มีการนำเสนอข่าวว่าอาจมีสาเหตุมาจากหม้อแปลงไฟฟ้านั้น ขณะนี้ MEA ยังอยู่ในระหว่างการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุข้อเท็จจริง โดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้าในจุดเกิดเหตุ ที่มีรูปแบบเป็นหม้อแปลงวงจรตาข่าย (Network transformer) มีการเชื่อมโยงของระบบของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามมาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ 

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

 เช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าในจุดเกิดเหตุครั้งนี้ MEA ได้ตรวจสอบพบภายหลังจากเพลิงสงบว่า มีการแสดงผลการทำงานของระบบป้องกันแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการตรวจสอบว่าการทำงานของระบบป้องกันที่เกิดขึ้นมีความสมบูรณ์หรือไม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ MEA ยังคงให้ความสำคัญในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะเร่งด่วนตามมาตรการฉุกเฉินที่ MEA กำหนดไว้ รวมถึงการประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อหาสาเหตุข้อเท็จจริง และร่วมวางแนวทางป้องกันเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไป

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, Instagram : meafanclub และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

"MEA"ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved