Trending News

Blog Post

กบข. "คืนเงินข้าราชการ" เกษียณอายุ เช็คช่องทาง เอกสาร ขอคืนเงินที่นี่
สังคม

กบข. "คืนเงินข้าราชการ" เกษียณอายุ เช็คช่องทาง เอกสาร ขอคืนเงินที่นี่ 

กบข. "คืนเงินข้าราชการ" เกษียณอายุ ปีนี้ เช็คระยะเวลาได้เงินคืน ช่องทางยื่นเอกสาร พร้อมเสนอทางเลือกการลงทุนหลังเกษียณได้ที่นี่

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้เตรียม "คืนเงินข้าราชการ" ให้กับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและทำเรื่องขอรับเงินคืน จำนวน 28,600 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 หรือในวันที่ 30 กันยายน 2565 มีสมาชิก กบข. ที่กำลังจะ เกษียณอายุราชการ จำนวน 22,553 ราย โดย กบข. มั่นใจจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินคืนสมาชิกภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ กบข. ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้อง และประกาศเกษียณอายุราชการ มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1) แจ้งความประสงค์ทางระบบ บำเหน็จบำนาญ และ สวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง 

2) แจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมกรอกแบบ กบข. รง 008/1/2555 

กรณีสมาชิกรับ บำนาญ สามารถรับ "คืนเงินข้าราชการ" จากรัฐ ทำได้ 2 วิธี คือ

1. ยื่นเรื่องผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง สมาชิกติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ต้องจัดส่งเอกสารมายัง กบข.

2. ยื่นเรื่องโดยกรอกเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งให้ กบข.

  • แบบฟอร์ม แบบ กบข. รง 008/1/2555
  • สำเนาคำสั่งออก / ประกาศเกษียณ
  • สำเนาหนังสือสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข.
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

 

กรณีสมาชิกรับ บำเหน็จ รับเบี้ยหวัด หรือไม่มีสิทธิรับ บำเหน็จ บำนาญ ทำได้ 2 วิธี คือ

1. ยื่นเรื่องผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง สมาชิกติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ต้องจัดส่งเอกสารมายัง กบข.

2. ยื่นเรื่องโดยกรอกเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อส่งให้ กบข.

  • แบบฟอร์ม แบบ กบข. รง 008/1/2555
  • สำเนาคำสั่งออก / ประกาศเกษียณ
  • สำเนาหนังสือสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข.
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

 

 

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก

 

ดร.ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กบข. มีบริการทางเลือกการลงทุนหลังได้รับ "คืนเงินข้าราชการ" กรณีที่สมาชิกยังไม่มีแผนใช้เงินก้อน และต้องการให้ กบข. ลงทุนสร้างผลตอบแทนให้อย่างต่อเนื่อง สามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้ บริการออมต่อกับ กบข. ได้ ซึ่ง กบข. มีทางเลือกออมต่อ 4 รูปแบบ คือ

1. ออมต่อทั้งจำนวน

2. ทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ อาทิ รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน หรือรายปี

3. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ

4. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ โดยบริการออมต่อ กบข. ได้เปิดให้สมาชิกเลือกใช้บริการได้ตามความจำเป็นและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของสมาชิก พร้อมทั้งสามารถแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการออมต่อได้ปีละ 2 ครั้ง ผ่าน My GPF Application เมนู ออมต่อ 

 

อย่างไรก็ตาม สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจาก เกษียณอายุราชการ  และมีเวลา ราชการ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิเลือกรับ บำเหน็จบำนาญ จาก กรมบัญชีกลาง และได้รับเงินก้อนจาก กบข. ด้วย โดยกรณีที่สมาชิกเลือกรับบำนาญ จะได้รับเงิน กบข. ทั้งหมด ทั้งเงินสะสมของสมาชิก เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบและเงินชดเชยจากรัฐ เงินประเดิม (ถ้ามี) รวมถึงเงินผลประโยชน์จากการที่ กบข. นำเงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนให้ หากสมาชิกเลือกรับบำเหน็จ จะได้รับเงิน กบข. ในส่วนของเงินสะสมของสมาชิก เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบจากรัฐ และเงินผลประโยชน์ 

 

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินและติดตามสถานะการขอรับเงินคืนได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทาง My GPF Application เมนู บัญชีของฉัน และ เมนู คุยกับบอท พิมพ์คำว่า ขอรับเงินคืน จากนั้นเลือกเมนู ติดตามสถานะขอรับเงินคืน ซึ่งสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุสูงอายุ เกษียณ ทดแทน ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จะได้รับสิทธิยกเว้น ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข. ในปีภาษีนั้น ๆ สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ GPF Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ LINE กบข. พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunity

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday – https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote   https://newsth.asia/entertainment/524524

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved