Trending News

Blog Post

"จุรินทร์" เผยผลสำเร็จ JTC ไทย-มองโกเลีย นับหนึ่งเพื่ออนาคตตลาดใหม่สินค้าไทย
เศรษฐกิจ

"จุรินทร์" เผยผลสำเร็จ JTC ไทย-มองโกเลีย นับหนึ่งเพื่ออนาคตตลาดใหม่สินค้าไทย 

"จุรินทร์" รองนายกรัฐมนตรี เผยผลสำเร็จ JTC ไทย-มองโกเลีย นับหนึ่งเพื่ออนาคตตลาดใหม่สินค้าไทย เร่งดันบินตรงมองโกเลีย-ภูเก็ต

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-มองโกเลีย ครั้งที่ 1 กับนางบัตต์เซตเสก บัตมุนห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย( Mrs. Battsetseg Batmunkh, Minister of Foreign Affairs of Mongolia) พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคณะ ที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย วานนี้ (5 ก.ย. 65 )

นายจุรินทร์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับมองโกเลีย ที่เรียกว่าการประชุม JTC ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและมองโกเลีย โดยปีนี้เป็นปีแรกที่มองโกเลียเป็นเจ้าภาพและตนเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ สำหรับการประชุมครั้งต่อไป ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และ นางบัตต์เซตเสก บัตมุนห์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

การประชุมครั้งนี้ ได้ข้อสรุป 5 ข้อหลัก

 

1. ทั้งสองฝ่าย ตั้งเป้าหมายทางการค้าและการลงทุนร่วมกันในปี 2027 ในอีก 5 ปีข้างหน้า เป้าหมายทางการค้า จะทำตัวเลขการค้าใน 5 ปี ให้ได้ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 55 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป้าหมายการลงทุน ตั้งเป้า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะนี้ตัวเลขการลงทุนอยู่ที่ 1,034 ล้านเหรียญสหรัฐ

2. เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตนถือโอกาสเชิญมองโกเลียประสานกับผู้นำเข้า นักธุรกิจ นักลงทุนมองโกเลีย เดินทางร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญในประเทศไทย 3 งาน 1) งาน STYLE Bangkok วันที่ 22-26 มี.ค. 66 2) งาน THAIFEX – Anuga Asia วันที่ 23-27 พ.ค. 66 และ 3) งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair จะจัดขึ้นในเดือน ก.ย. 66 และกระทรวงพาณิชย์จะช่วยประสานงานจัดให้มีการพบปะเจรจาระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของมองโกเลียกับนักลงทุนจากประเทศไทย

 

3. ประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตหรือส่งออกอาหารให้กับมองโกเลีย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยสินค้าที่ไทยจะส่งออกไปมองโกเลียสำคัญ ประกอบด้วย ไก่แช่เย็น-แช่แข็ง อาหารทะเลแช่เย็น-แช่แข็งและแปรรูป ผลไม้ น้ำผลไม้ ผลไม้สด ผลไม้กระป๋อง อาหารสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว และมองโกเลียจะเป็นแหล่งส่งออกวัตถุดิบสำคัญให้กับประเทศไทย เช่น สินแร่รวมทั้งหนังสัตว์ และผ้าแคชเมียร์ เป็นต้น

 

4. ทั้งสองฝ่ายจะจัดให้มีความร่วมมือในสาขาที่สนใจร่วมกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเกษตร อาหาร การท่องเที่ยวรวมถึงโลจิสติกส์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อำนวยความสะดวกมองโกเลียต่อไป

 

5. การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายตกลง 1)จะทำความตกลงและคุ้มครองการลงทุนของทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายไทยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพ 2)เดินหน้าทำอนุสัญญายกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันได้เป็นอย่างดี และประการสุดท้ายมองโกเลียสนใจเปิดเที่ยวบินตรงอูลานบาตอร์เมืองหลวงของมองโกเลียไปภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวมองโกเลียในช่วงฤดูหนาว ซึ่งขณะนี้สายการบิน Mongolian Airlines แจ้งความจำนงไปประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ประสานงานกับสถาบันการบินพลเรือนจะเร่งพิจารณาคำขอนี้ให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์คาดว่า Mongolian Airlines จะพานักท่องเที่ยวบินตรงไปภูเก็ตได้

"จุรินทร์" เผยผลสำเร็จ JTC ไทย-มองโกเลีย นับหนึ่งเพื่ออนาคตตลาดใหม่สินค้าไทย

"จุรินทร์" เผยผลสำเร็จ JTC ไทย-มองโกเลีย นับหนึ่งเพื่ออนาคตตลาดใหม่สินค้าไทย

 

“มองโกเลียถือเป็นตลาดใหม่ สำหรับอาหารไทยเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวมองโกเลียอาจต้องใช้เวลา การเดินทางเที่ยวนี้ เป็นการนับหนึ่งไม่ใช่ให้กับปัจจุบันเท่านั้น แต่นับหนึ่งให้กับอนาคตตลาดใหม่ของสินค้าไทย อนาคตโอกาสนี้มีมาก เพียงแต่ตอนนี้ตัวเลขยังมีน้อย ถ้าเราไม่นับหนึ่งวันนี้จะมี 2 3 4 วันหน้าได้อย่างไร” รมว.พาณิชย์ กล่าว

"จุรินทร์" เผยผลสำเร็จ JTC ไทย-มองโกเลีย นับหนึ่งเพื่ออนาคตตลาดใหม่สินค้าไทย

"จุรินทร์" เผยผลสำเร็จ JTC ไทย-มองโกเลีย นับหนึ่งเพื่ออนาคตตลาดใหม่สินค้าไทย

"จุรินทร์" เผยผลสำเร็จ JTC ไทย-มองโกเลีย นับหนึ่งเพื่ออนาคตตลาดใหม่สินค้าไทย

"จุรินทร์" เผยผลสำเร็จ JTC ไทย-มองโกเลีย นับหนึ่งเพื่ออนาคตตลาดใหม่สินค้าไทย

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved