Trending News

Blog Post

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี สืบสานปณิธานแห่งการให้พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน
การศึกษา

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี สืบสานปณิธานแห่งการให้พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน 

"มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี" สานต่อโครงการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ให้นักเรียนมี อาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพหลักโภชนาการ

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี สานต่อโครงการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคเหนือ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 รวมมูลค่าการสนับสนุนทุนกว่า 14 ล้านบาทให้แก่ 90 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเยาวชนได้กว่า 10,000 คน ให้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักโภชนาการ

 

ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือดูแลสังคม โดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลและให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสืบสานปณิธานของพระยาภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้ง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ที่ให้ความสำคัญในการสร้างความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ผ่านมา มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้ดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การช่วยเหลือสังคม การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด กล่าวว่า โครงการ “มอบทุนอาหารกลางวันเพื่อโรงเรียนภาคเหนือ” เป็นโครงการที่จัดมาต่อเนื่องยาวนานถึง 38 ปี เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบทุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงในจังหวัดน่าน และในปีนี้ 2565 ได้เพิ่มทุนจากเดิมเพื่อขยายโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลมีความอยู่ดีกินดีกันมากขึ้น

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี สืบสานปณิธานแห่งการให้พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี สืบสานปณิธานแห่งการให้พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้โครงการ “ทุนอาหารกลางวันเพื่อโรงเรียนทางภาคเหนือ” นอกจากมิติในการดูแลและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กโดยตรงแล้ว ยังเชื่อมโยงการพัฒนาเพื่อสร้างการกินดี อยู่ดี ไปยังครอบครัว จากการที่เยาวชนแต่ละคนนำทักษะจากการมีส่วนร่วมรับผิดชอบโครงการในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าที่ การดูแลพืชผักในแปลง หรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี สืบสานปณิธานแห่งการให้พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี สืบสานปณิธานแห่งการให้พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

นักเรียน เรียนรู้การดูแลพืชผักในแปลง

 

ประกอบกับโอกาสเรียนรู้การบริหาร การทำบัญชี การขาย รวมทั้งการวางแผนและจัดสรรต่างๆ อันเป็นทักษะพื้นฐานของการบริหารจัดการในเบื้องต้น ไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ในการวางแผนบริหารจัดการ ส่งผลให้มีการต่อยอดองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม ตรงตามแนวคิด “การช่วยเหลือที่ยั่งยืน”

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี สืบสานปณิธานแห่งการให้พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

 

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ยังมีภารกิจที่ครอบคลุมไปในหลายด้าน อาทิ ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ที่มอบแก่นิสิตนักศึกษา 22 สถาบันทั่วประเทศกว่า 337 ทุน ต่อเนื่องมากว่า 39 ปี อีกทั้งยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คอยออกดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 รวมถึงภารกิจของเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยทั้งหมดนี้เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์แห่งการให้ที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือดูแลสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุกมิติ

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่

Youtube –https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

LineToday – https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง “คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565” ใครคือ 6 Candidate กับ 8 สาขา Popular Vote https://newsth.asia/entertainment/524524

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved