Trending News

Blog Post

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็คสถานะ วันไหน คลิก
เศรษฐกิจ

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็คสถานะ วันไหน คลิก 

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ตรวจสอบสถานะได้วันไหน คลิกที่นี่

ความคืบหน้า "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" หรือ บัตรคนจน หลังจากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง พร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยจะประกาศสิทธิผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้งหมด 8 รอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2565
 

สรุปวันเช็คสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

รอบที่ 1️ ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2565 

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 5 กันยายน 2565 – 8 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 2 ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2565 

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 – 15 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 3 ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 – 22 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 4 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 – 29 กันยายน 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ตรวจสอบสถาะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

รอบที่ 5 ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 – 6 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 6 ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 – 13 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 7 ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2565

 • ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 – 19 ตุลาคม 2565 จะสามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

รอบที่ 8 ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

 • สำหรับผู้มีสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สมบูรณ์ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2565 ณ จุดที่ลงทะเบียน และสามารถเช็คสถานะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

 

หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบสถานะ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 

 

สถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่สมบูรณ์ เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน/ครอบครัว ที่ให้ไว้ ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตัวเองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียน ที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 

 

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน การตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองได้ในวันที่ 16 ก.ย.-11 พ.ย.2565 โดยสามารถตรวจสอบผลการสมัครผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ 2 ช่องทางดังนี้

 

1. ช่องทางการตรวจสอบสถานะออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

 • การตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเอง เพียงพิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ วัน เดือน ปีเกิด
 • คลิกตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่
 • คลิกปุ่มสีส้ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

 

2. ตรวจสอบผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ผ่านจุดบริการรับลงทะเบียน

 • ให้ไปติดต่อที่จุดลงทะเบียนไว้ และยื่นตรวจสอบสิทธิ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า มาขอตรวจสอบผลการสมัคร และยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่

ไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

ขั้นตอนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ โดยจะแบ่งสถานะการลงทะเบียนแบบคนมีครอบครัว 
และไม่มีครอบครัว

 

1. ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ใช้เอกสาร

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

 

2. ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ใช้เอกสาร

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

 

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรสและบุตรผู้ลงทะเบียน เดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์

สถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 7 หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ อีกด้วย

 

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คลิกที่นี่

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

หลังจากเช็คสถานะการลงทะเบียนผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • กันยายน – พฤศจิกายน 65 – ประกาศผลคัดกรองจากกรมการปกครอง
 • มกราคม – ประกาศผลคัดกรองผ่านคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 47 หน่วยงาน
 • มกราคม – ยืนยันตัวตน
 • กุมภาพันธ์ – ประกาศใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday – https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote 

https://newsth.asia/entertainment/524524

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved