Trending News

Blog Post

PEA-เทศบาลนคร เกาะสมุย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Floating Solar
ข่าวภูมิภาค

PEA-เทศบาลนคร เกาะสมุย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Floating Solar 

PEA และ เทศบาลนครเกาะสมุย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ภายในบริเวณพื้นที่เกาะสมุย

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนคร เกาะสมุย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (NDA) โครงการความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ภายในบริเวณพื้นที่เกาะสมุย ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย

PEA-เทศบาลนคร เกาะสมุย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Floating Solar

 

PEA-เทศบาลนคร เกาะสมุย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Floating Solar

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และเทศบาลนคร เกาะสมุย ร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ภายในบริเวณพื้นที่เกาะสมุย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการร่วมกัน ปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2574 โดยมีระบบไมโครกริดและโปรซูมเมอร์เป็น 1 ในเป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยดังกล่าว  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการลงทุนพัฒนาระบบไมโครกริด ร่วมกับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการติดตั้งแหล่งพลังงานสะอาด และพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีใหม่ โดยวางแผนดำเนินงานพัฒนาระบบไมโครกริดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (Demand Respond Management) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งเสริมและรองรับนโยบาย Green Island ของ เกาะสมุย

 

PEA-เทศบาลนคร เกาะสมุย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Floating Solar

 

PEA-เทศบาลนคร เกาะสมุย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Floating Solar

 

สำหรับในพื้นที่ เกาะสมุย PEA พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะสมุยเป็นระยะ มีความพร้อมในการรองรับการเชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานสะอาดต่างๆ ภายในเกาะสมุย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแหล่งธรรมชาติ ที่สามารถเพิ่มเสถียรภาพ และความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า ให้กับประชาชนในพื้นที่ ลดความแออัดของการจ่ายไฟด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้พลังงานสะอาด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อัพเดทประเด็นที่เป็นกระแส กับ คมชัดลึก เพิ่มเติม ที่นี่

Twitter – https://twitter.com/Kom_chad_luek

Instagram – https://www.instagram.com/komchadluek_online/

 

คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565 ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote  ในครั้งนี้

รู้พร้อมกันที่ คมชัดลึก ทุก Platform

(https://awards.komchadluek.net/#)

 

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved