Trending News

Blog Post

นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง "อนุชา บูรพชัยศรี" นั่งโฆษกสำนักนายกฯคนใหม่
การเมือง

นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง "อนุชา บูรพชัยศรี" นั่งโฆษกสำนักนายกฯคนใหม่ 

 จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ ลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้ยื่นหนังสือลาออกไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผ่านมา ถือเป็นการยุติบทบาทอย่างเป็นทางการ หลังได้เลื่อนขึ้นเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

 นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง อนุชา บูรพชัยศรี นั่งโฆษกสำนักนายกฯคนใหม่

ล่าสุด มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามแต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี มารับหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดย  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลงนมแต่งตั้ง "อนุชา บูรพชัยศรี" นั่งโฆษกสำนักนายกฯคนใหม่ 

   นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง อนุชา บูรพชัยศรี นั่งโฆษกสำนักนายกฯคนใหม่

 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการการเมืองปฏิบัติหน้าที่ อีกหน้าที่หนึ่งเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง อนุชา บูรพชัยศรี นั่งโฆษกสำนักนายกฯคนใหม่

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2536 และมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 197/2562 เรื่อง หน้าที่ของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐนตรี

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งมอบหมายให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved