Trending News

Blog Post

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65
เศรษฐกิจ

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65 

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65 โดย “คนละครึ่งเฟส 5” จะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เริ่มตั้งแต่ เวลา 06.00-22.00 น. เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และรับเงินจากผู้ใช้สิทธิคนละ 800 บาท โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ที่เป็นรายใหม่นั้นสามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65 นี้

สำหรับ ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งรายเก่า ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้ดำเนินการอัปเดต แอปฯ ถุงเงิน ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 ส.ค. 65

ขั้นตอนการลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” สำหรับร้านค้ารายเก่า-รายใหม่ 

ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” ร้านค้ารายเก่า

ร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่ง คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65

ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” ร้านค้ารายใหม่

การสมัครเข้าร่วมโครงการภาครัฐ  ร้านค้าสามารถเลือกสมัครโครงการภาครัฐในขั้นตอนการสมัครร้านค้าถุงเงิน

วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” ร้านค้าถุงเงินกับกรุงไทย 

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาแล้ว 

ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เมื่อเข้าเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทย จะขึ้นสถานะอนุมัติเข้าร่วมโครงการ ร้านค้าสามารถเข้าใช้งานแอปฯ ถุงเงิน เพื่อกดรับเงื่อนไขโครงการฯ และใช้งานได้ตามช่วงเวลาที่โครงการฯ กำหนด 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5 คนละครึ่งเฟส5 คนละครึ่งเฟส5ใช้ได้เมื่อไหร่ ยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5 คนละครึ่งลงทะเบียน

คนละครึ่งใช้ได้เมื่อไหร่

โดย การเข้าร่วมและใช้สิทธิในโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5 ดังนี้

วันที่ 15 ส.ค. 2565 เปิดลงทะเบียนร้านค้า

วันที่ 17 ส.ค. 2565 เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform

วันที่ 19 ส.ค. 2565 เปิดรับลงทะเบียนประชาชน

วันที่ 25 ส.ค. 2565 ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์ เข้าร่วม คนละครึ่ง เฟส 5

วันที่ 1 ก.ย. 2565 เริ่มใช้จ่าย

วันที่ 14 ก.ย. 2565

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved