Trending News

Blog Post

สอบข้า ราชการ กระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา พร้อมเงื่อนไข ได้เงินเดือนเท่าไหร่ 
สังคม

สอบข้า ราชการ กระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา พร้อมเงื่อนไข ได้เงินเดือนเท่าไหร่  

สอบข้า ราชการ กระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา พร้อมเงื่อนไข ได้เงินเดือนเท่าไหร่  โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 คือ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 30 อัตรา และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กองกลาง)

สอบข้า ราชการ กระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา พร้อมเงื่อนไข ได้เงินเดือนเท่าไหร่ 

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 

สอบข้า ราชการ กระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา พร้อมเงื่อนไข ได้เงินเดือนเท่าไหร่ 

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สอบข้า ราชการ กระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา พร้อมเงื่อนไข ได้เงินเดือนเท่าไหร่ 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร 02 507 6546, 02 507 6534 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved