Trending News

Blog Post

แจกพิกัด 36 "จุดกางเต็นท์" ฟรีทั่วประเทศ เฉพาะช่วง ปีใหม่ 2566 เช็คที่นี่
สังคม

แจกพิกัด 36 "จุดกางเต็นท์" ฟรีทั่วประเทศ เฉพาะช่วง ปีใหม่ 2566 เช็คที่นี่ 

แจกพิกัด 36 "จุดกางเต็นท์" ฟรี บนถนนทางหลวงทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 สายแคมป์ปิ้งเช็คด่วนห้ามพลาด

ปีใหม่นี้ กรมทางหลวงแจกพิกัด "จุดกางเต็นท์" ฟรี 36 แห่ง ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 โดย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ  เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนจะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก 

 

 

กรมทางหลวงจึงได้จัดเตรียม "จุดกางเต็นท์" ทั่วประเทศ จำนวน 36 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 27 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง และภาคกลาง 3 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน

โดย "จุดกางเต็นท์" นั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง

 

หรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 รวมระยะเวลา 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่ง "จุดกางเต็นท์" มีทั้งหมดจำนวน 36 แห่ง ดังนี้
 

 

จังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง
•หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง – ดอยอินทนนท์ กม.30+450
•หมวดทางหลวงสะเมิง ทล.1349 กม.25+300
•หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม.14+584
•หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม.84+215
 

จังหวัดลำปาง 3 แห่ง
•หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ – เกาะคา กม.650+917
•หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ – ขุนตาน กม.482+356
•หมวดทางหลวงแจ้ห่ม ทล.1035 ตอน สำเภาทอง-สันติสุข กม.52+500

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 แห่ง
•หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด – ห้วยงู กม.197+350
•หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้ – แม่ฮ่องสอน กม.197+907
•หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100

 จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง
•หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน – บ้านร่องขุ่น กม.896+845
•หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง กม.63+500 (ขาเข้า)
 

จังหวัดน่าน 3 แห่ง
•หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ – นาน้อย กม.69+485 (ขาออก)
•หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน – สบทุ กม.82+000 (ขวาทาง)
•หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ กม.67+110

 จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ กม.102+526

 จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง
•สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง – นครชุม กม.453 + 076 (ขาออก)
•หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง กม.423+809 (ขาออก)
•หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม – วังเจ้า กม.476+553 (ขาเข้า)
•หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง กม.55+000 (ขาออก)
 

จังหวัดตาก 5 แห่ง
•หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า – ตาก กม.511+826
•หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม.560+449
•หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา กม.115+550
•หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง กม.88+050
•หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง – กะแง่คี กม.165+799
 

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม.184+219 (ขวาทาง)
 
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง – เข็กน้อย กม.269+100
 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว – ทุ่งสมอ กม.23+600

 จังหวัดเลย 2 แห่ง
•หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ กม.266+737
•หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม – เชียงคาน กม.148+350

จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง
•หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน – แก่งประลอม กม.100 (ขาเข้า กทม.)
•หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม – ทองผาภูมิ กม.181+058 (ขาเข้า กทม.)
 

จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง
•หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.5+006
•ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ กม.24+200

 จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ – เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550
 จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
•หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม – สะพือ กม.0+925

หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) หรือจองด้วยตนเอง ณ สถานที่พัก ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved