Trending News

Blog Post

ตีตก'กัญชา-กัญชง'วาระ3 ไม่ถือเป็นยาเสพติด เสียงส่วนมากโหวตให้ตัดออก
การเมือง

ตีตก'กัญชา-กัญชง'วาระ3 ไม่ถือเป็นยาเสพติด เสียงส่วนมากโหวตให้ตัดออก 

ที่ประชุมสภา มติเสียงส่วนใหญ่ 201 เสียง โหวตให้ตัดออกมาตรา 3 'กัญชา-กัญชง' ไม่ถือเป็นยาเสพติด พร้อมพิจารณามาตรา4ต่อทันที อาจล่าช้าทั้งวัน มีผู้อภิปรายจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น 95 มาตรา และเพื่อพิจารณาลงมติในมาตราที่ 3 มีเนื้อหาระบุว่า กัญชากัญชงไม่ถือเป็นยาเสพติด ให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ปรากฎว่า ต้องตีตดวาระ 3 ไป เนื่องจากเสียงส่วนใหญ่ 201 เสียง เห็นด้วยให้ตัดออก

จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายในมาตรา 4 เกี่ยวกับบทนิยามความหมาย ซึ่งนายเท่าพิภพ ลิ้นจิตรกร ส.ส. พรรคก้าวไกล และ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการฯเสียงข้างน้อย อภิปรายไม่เห็นด้วยเรื่องที่ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้รับจดแจ้ง เนื่องจากเห็นว่า เป็นขั้นตอนยุ่งยากเกินไปสำหรับประชาชน อาจะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นควรเปลี่ยนไปมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆเป็นผู้รับจดแจ้ง จากนั้นค่อยรวบรวม แจ้งยอดการขอจดแจ้งต่อ อย. แทน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพรวมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ยังเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากมีผู้ขออภิปรายจำนวนมาก และมักเกิดปัญหาสุ่มเสี่ยงเรื่ององค์ประชุม จึงต้องจับตามองการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวตลอดทั้งวัน

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved