Trending News

Blog Post

รู้ทัน "หวัดแมว" ก่อนลุกลามสู่โรคแทรกซ้อน
สุขภาพ

รู้ทัน "หวัดแมว" ก่อนลุกลามสู่โรคแทรกซ้อน 

แนะทาสแมว ทำความรู้จักโรค "หวัดแมว" แบบละเอียด ทั้งสาเหตุ ลักษณะ อาการ และวิธีรักษา ก่อนลุกลามสู่โรคแทรกซ้อนอื่นๆ

 

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า โรคหวัดแมว เป็นกลุ่มอาการของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ทำให้แมวมีอาการหวัด มีน้ำมูก ไอ จาม คนเลี้ยงแมวอาจสงสัยว่าเราจะติดหวัดจากแมวหรือไม่

 

สาเหตุ

ไข้หวัดแมวมีสาเหตุจากการติดเชื้อได้หลายชนิด

  • จากเชื้อไวรัส ได้แก่ Herpes virus, Calici virus
  • จากแบคทีเรีย ได้แก่ Bordetella bronchiseptica และเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นที่พบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม

หากหวัดแมวเกิดจากเชื้อเพียงชนิดเดียว อาการผิดปกติที่แมวแสดงออกมักไม่รุนแรงและไม่สามารถทำให้แมวเสียชีวิตได้ แต่หากมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยอาจทำให้แมวแสดงอาการผิดปกติอย่างรุนแรงและเสียชีวิตได้

 

การติดต่อ

เชื้อไข้หวัดแมวสามารถแพร่ไปแมวตัวอื่นโดยผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งจากแมวป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย น้ำตา ผ่านทางพาหะอื่นๆ เช่น มือและเสื้อผ้าของคนเลี้ยง โดยการอุ้มแมว จากภาชนะใส่อาหารแมว

 

โรคหวัดแมวติดต่อสู่คนหรือไม่

ไข้หวัดแมวเป็นโรคของแมวโดยตรง ไม่สามารถติดต่อไปยังคนหรือสัตว์อื่นได้ เพราะสาเหตุหลักของการเกิดโรคหวัดแมวในประเทศไทยคือเชื้อ Herpes virus ซึ่งทำให้เกิดโรคได้เฉพาะในแมวเท่านั้น (เป็นเชื้อคนละชนิดกับ Herpes ในคน)

 

การป้องกัน

สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่แมว ปัจจุบันมีวัคซีนรวมป้องกันโรคหวัดแมวที่ได้ผลดีมาก ควรเริ่มฉีดวัคซีนครั้งแรกให้กับลูกแมวอายุ 8-9 สัปดาห์ จากนั้นฉีดวัคซีนซ้ำอีกครั้งใน 2 – 4 สัปดาห์ต่อมา และฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่แมวเป็นประจำทุกปี

 

สรุป

โรคหวัดแมวจะติดต่อเฉพาะในแมวเท่านั้น ไม่ติดต่อไปสู่คน สามารถรักษาให้หายได้ มีวัคซีนฉีดป้องกันโรคหวัดให้แมวได้

 

 

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved