Trending News

Blog Post

สนไหม ขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี เริ่มต้น 2 พันล้าน
เศรษฐกิจ

สนไหม ขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี เริ่มต้น 2 พันล้าน 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกำหนดการ ประมูลขายทอดตลาด "โรงแรมดาราเทวี" เริ่มต้นที่ราคา 2 พันล้านบาท

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี 2 ฉบับ ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ใน 2 คดี

 

ได้แก่ ทรัพย์ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2123/2561 ราคาประมูลเริ่มต้น 1,262.9 ล้านบาท และทรัพย์ในคดีเลขคดีแดงที่ ผบ.2124/2561 ราคาประมูลเริ่มต้น 749.72 หรือคิดเป็นราคาประมูลเริ่มต้นรวม 2,012.62 ล้านบาท

โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ เงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture) ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี 

 

สำหรับทรัพย์ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2123/2561 ต้องวางหลักทรัพย์ฯจำนวน 140 ล้านบาท ส่วนทรัพย์ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2124/2561 ต้องวางหลักทรัพย์ฯ จำนวน 80 ล้านบาท หรือหากเข้าประมูลทรัพย์ทั้ง 2 คดี ต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันฯรวม 220 ล้านบาท

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กำหนดวันขายทอดทรัพย์ฯ รวม 6 นัด ได้แก่ นัดแรก วันที่ 27 ม.ค.2566 ,นัดสอง วันที่ 17 ก.พ.2566 ,นัดที่สาม วันที่ 10 มี.ค.2566 ,นัดที่สี่ วันที่ 31 มี.ค.2566 ,นัดที่ห้า วันที่ 21 เม.ย.2566 และนัดที่หก วันที่ 12 พ.ค.2566 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

 

อย่างไรก็ตาม หากการประมูลนัดแรก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาประมูล เจ้าพนักงานบังคับคดีจะยกเลิกการประมูล และเปิดประมูลนัดที่สอง โดยจะลดราคาประมูลเริ่มต้นลงมา 10% ของราคาประมูลเริ่มต้น 2,012.62 ล้านบาท และหากการประมูลในนัดที่สอง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาอีก ก็จะลดราคาลดลงมาอีก 10% แต่ทั้งนี้ การลดราคาประมูลเริ่มต้นดังกล่าว รวมแล้วจะลดได้ไม่เกิน 30% ของราคาประมูลเริ่มต้นที่กำหนดไว้ที่ 2,012.62 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ หากราคาประมูลสุดท้าย ผู้ชนะประมูลเสนอราคาต่ำกว่า 2,012.62 ล้านบาท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (I Thermal) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลครั้งก่อน จะต้องจ่ายเงินส่วนต่างส่วนให้ครบ 2,012.62 ล้านบาท ให้กับเจ้าพนักงานบังคับคดี

 

ก่อนหน้านี้ I Thermal ชนะประมูลซื้อทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2123/2561 และคดีเลขคดีแดงที่ ผบ.2124/2561 ในราคารวม 2,012.62 และวางหลักทรัพย์ค้ำประกันฯไว้ 110 ล้านบาท แต่ I Thermal ไม่สามารถนำเงินส่วนที่เหลือ 1,902.62 ล้านบาท มาจ่ายให้เจ้าพนักงานบังคับคดีฯได้ จึงถูกริบหลักทรัพย์ค้ำประกัน 110 ล้านบาท และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เปิดประมูลขายทอดตลาดทรัพย์อีกครั้ง

 

สำหรับ I Thermal เป็นบริษัทลูกของ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ IFEC ในขณะที่ IFEC เป็นบริษัทแม่ของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ซึ่งเดิมเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved