Trending News

Blog Post

'อนุทิน'เชื่อคุมสถานการณ์'โควิด19'ได้ ส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่รุนแรง
การเมือง

'อนุทิน'เชื่อคุมสถานการณ์'โควิด19'ได้ ส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่รุนแรง 

'อนุทิน'เชื่อการแพร่ระบาด'โควิด19' ยังคุมได้ แม้ตัวเลขเพิ่มขึ้น เพราะส่วนใหญ่ฉีดเข็มกระตุ้น อาการไม่รุนแรง แต่ห่วงกลุ่ม608 ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

ก่อนหน้านี้ สถานการณ์โควิด19 มีตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตดีขึ้น จึงมีมติให้ยกเลิกการมีประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ และยุบ ศบค. ตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป แต่ล่าสุดกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง จะทำให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศมาตราการเพิ่มขึ้นหรือไม่
 

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทุกอย่างยังอยู่ภายใต้การควบคุม รณรงค์ตลอดให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น ขณะนี้มีประชาชนไปรับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นจำนวนมาก สามารถเข้าไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลได้ มีวัคซีนเพียงพอ ย้ำควรจะต้องฉีดอย่างน้อย 4 เข็ม จึงมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีอาการรุนแรง 

ส่วนช่วงเทศกาลปีใหม่เกรงว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน เชื่อว่าส่วนใหญได้รับวัคซีนแล้ว จะมีภูมิตามธรรมชาติ แม้จะมีการติดเชื้อ แต่ก็ไม่น่าจะมีอาการหนักมาก แพทย์จะจ่ายยาตามอาการ ยกเว้นกลุ่ม 608 กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับวัคซีนและมีโรคประจำตัว ก็ต้องขอให้ญาติพาไปฉีดวัคซีน แต่ถ้าหากติดโควิดก็มียาเฉพาะรักษาคนกลุ่มนี้ 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved