Trending News

Blog Post

สปส.มอบสุข ของสองแม่-ลูกทุพพลภาพ จังหวัดภูเก็ต
ประชาสัมพันธ์

สปส.มอบสุข ของสองแม่-ลูกทุพพลภาพ จังหวัดภูเก็ต 

"เติมพลังใจให้ชีวิตสู้ต่อ" สุขที่ได้รับจาก สำนักงานประกันสังคม (สปส.) มอบสุข ของสองแม่-ลูกทุพพลภาพ จังหวัดภูเก็ต

ชีวิตที่เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดของ นายฉัตรดนัย วรเพชรายุทธ อายุ 38 ปี ผู้ประกันตน มาตรา 33 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเคยเป็นเสาหลักของครอบครัว กลับพลิกผันไปเมื่อต้องกลายเป็น ผู้ทุพพลภาพ จากโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ทำให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ ต้องนั่งรถเข็น รับรู้แต่พูดไม่ได้ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 4,177.50 บาท ตลอดชีวิต โดยครั้งนี้ โครงการ สปส.มอบสุข นำโดย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นายฉัตรดนัยและมารดาถึงบ้าน

 

เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า การลงพื้นที่เยี่ยมหรือการเข้ามาดูแล ผู้ประกันตน ทุพพลภาพ นั้น เป็นการทำงานเชิงรุกที่ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้สำนักงานประกันสังคม ว่า ผู้ประกันตน นายจ้างและลูกจ้าง คือพี่น้องและครอบครัว ประกันสังคม ขอให้สำนักงานประกันสังคมเข้าไปอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและเยียวยาในเชิงรุก เพื่อให้ผู้ประกันตนมีกำลังใจในการทำงานและดำรงชีพอยู่ได้

 

“อยากให้ความมั่นใจว่า สำนักงานประกันสังคมจะดูแลพี่น้องผู้ประกันตนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมช่วยเหลืออย่างฉับไวและรวดเร็ว เพราะ สำนักงานประกันสังคม จะคอยอยู่เคียงข้างผู้ประกันตนทุก ๆ คนตลอดไป”

 

 

ด้าน นางเพ็ญจันทร์ วรเพชรายุทธ มารดาผู้ดูแลนายฉัตรดนัย บอกว่า แม้ตัวแม่เองจะป่วยหลายโรครุมเร้า แต่แม่ก็สู้อยู่เสมอเพื่อลูก ซึ่ง สำนักงานประกันสังคม ได้ช่วยเหลือให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ และได้นำมาใช้จ่ายในครอบครัว 

 

“ขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประกันสังคม ทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่าย ทำให้แม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับลูก ขอบคุณที่เมตตา ถึงเราจะไม่รู้จักกัน และเพราะความดีที่แม่ทำมาตลอด สิ่งที่ได้รับคือ ความใจดีของทุก ๆ คน ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ”

 

 

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยม ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ที่ จังหวัดภูเก็ต อีก 2 ราย คือ นางสาวสมใจ บุณนะบุรี อายุ 63  ปี ผู้ประกันตน มาตรา 39 ทุพพลภาพจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง เดินไม่ได้ต้องช่วยพยุง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต อีกรายคือ นายมานพ เรืองแก้ว อายุ 62 ปี ผู้ประกันตน มาตรา 40 ทุพพลภาพจากอาการเจ็บป่วยโรคน้ำกัดเท้าและโรคเบาหวาน ทำให้ต้องตัดขาทั้งสองข้าง ต้องนั่งรถเข็น ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี

 

ภารกิจการลงพื้นที่เชิงรุกภายใต้ โครงการ สปส.มอบสุข ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและพร้อมให้กำลังใจ ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ผู้ประกันตน ได้รับความคุ้มครองดูแล เพราะทุกคนคือครอบครัว ประกันสังคม

 

#สปส.มอบสุข

#Website: www.sso.go.th

#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Instagram: sso_1506

#Twitter: @sso_1506

#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#LINE: @SSOTHAI

#TikTok: @SSONEWS1506

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved