Trending News

Blog Post

"วันพระ ปี 2566" กางปฏิทิน ปักหมุด เตรียม เข้าวัด ทำบุญ
ไลฟ์สไตล์

"วันพระ ปี 2566" กางปฏิทิน ปักหมุด เตรียม เข้าวัด ทำบุญ 

ในแต่ละปีนอกจากวันหยุดที่ทุกคนให้ความสนใจแล้ว หลายคนยังให้ความสำคัญกับ "วันพระ" เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมของไปทำบุญ หรือที่สำคัญไปกว่านั้นคือการเตรียมตัวสร้างบุญให้เกิดแก่ตัวเอง

นับถอยหลังเข้าสู่ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับปีนักษัตรเถาะ ในแต่ละปีนอกจากวันหยุดที่ทุกคนให้ความสนใจแล้ว หลายคนยังให้ความสำคัญกับ “วันพระ” เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมของไปทำบุญ หรือที่สำคัญไปกว่านั้นคือการเตรียมตัวสร้างบุญให้เกิดแก่ตัวเอง เช่น งดกินเนื้อสัตว์,การถือศีล 5, ศีล 8, การไปนั่งวิปัสนา ฯลฯ วันนี้ คมชัดลึก ออนไลน์ จึงได้กางปฏิทิน พร้อมรวบรวม “วันพระ ปี 2566” มาให้คุณผู้อ่านกันค่ะ

 

“วันพระ ปี 2566” เดือน มกราคม 2566

 

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม

 

 

“วันพระ ปี 2566” เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่

 

“วันพระ ปี 2566” เดือนมีนาคม 2566

 

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (วันมาฆบูชา)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า

 

“วันพระ ปี 2566” เดือนเมษายน 2566

 

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (วันสงกรานต์)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก

 

“วันพระ ปี 2566” เดือนพฤษภาคม 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนหก

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนหก

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด

 

“วันพระ ปี 2566” เดือนมิถุนายน 2566

 

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (วันเฉลิมฯ พระราชินี, วันวิสาขบูชา)

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (วันอัฏฐมีบูชา)

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด

 

“วันพระ ปี 2566” เดือนกรกฎาคม 2566

 

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด

 

“วันพระ ปี 2566” เดือน สิงหาคม 2566

 

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (วันอาสาฬหบูชา)

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด (วันเข้าพรรษา)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า

 

“วันพระ ปี 2566” เดือน กันยายน 2566

 

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ

 

“วันพระ ปี 2566” เดือน ตุลาคม 2566

 

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (วันออกพรรษา)

 

“วันพระ ปี 2566” เดือน พฤศจิกายน 2566

 

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (วันลอยกระทง)

 

“วันพระ ปี 2566” เดือน ธันวาคม 2566

 

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9, วันพ่อ)

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved