Trending News

Blog Post

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ธอส. ผ่อนหนักให้เป็นเบา ผ่อนยาวได้ 40 ปี
สังคม

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ธอส. ผ่อนหนักให้เป็นเบา ผ่อนยาวได้ 40 ปี 

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

กำหนดระยะเวลา ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 อนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ธอส. ผ่อนหนักให้เป็นเบา ผ่อนยาวได้ 40 ปี

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น

2.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร จากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

3.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร

4.เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
– นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

– วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

– ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ธอส. ผ่อนหนักให้เป็นเบา ผ่อนยาวได้ 40 ปี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved