Trending News

Blog Post

เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ เมียนมา ขนาด 5.1 เมื่อคืนนี้
สังคม

เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ เมียนมา ขนาด 5.1 เมื่อคืนนี้ 

เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ เมียนมา ขนาด 5.1 เมื่อคืนนี้ เวลา 23.03 น. ขนาด 5.1 ริกเตอร์ ความลึก 2 กิโลเมตร 
ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 82 กม.

เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ เมียนมา ขนาด 5.1 เมื่อคืนนี้

ได้รับแจ้งรู้สึกถึงแรงสั่นไหวบริเวณ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่จัน อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
และ อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ เมียนมา ขนาด 5.1 เมื่อคืนนี้

ยังมีรายงานแผ่นดินไหวอีก 18 ครั้ง ขนาด 1.4-3.5
#แผ่นดินไหว #เมียนมา #เชียงใหม่

เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ เมียนมา ขนาด 5.1 เมื่อคืนนี้

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved