Trending News

Blog Post

ด่วนที่สุด ปภ.เตือนภัย 38 จังหวัดเกือบ 100 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
สังคม

ด่วนที่สุด ปภ.เตือนภัย 38 จังหวัดเกือบ 100 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม 

จากสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยล่าสุดยังคงมีฝนตกกระหน่ำในหลายๆ พื้นที่ ทำให้ล่าสุดมีประกาศด่วน ณ เวลา 20.30 น. จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ว่า จากการประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า

  ด่วนที่สุด ปภ.เตือน 38 จังหวัดเกือบ 100 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม

จะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน กอปภ.ก จึงได้แจ้งจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2565 ดังนี้

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง ได้แก่
1. ภาคเหนือ 
– ตาก (อำเภออุ้มผาง) 
– แม่ฮ่องสอน (อำเภอปาย) 
– เชียงใหม่ (อำเภอเชียงดาว แม่อาย) 
– เชียงราย (อำเภอเมืองฯ แม่จัน แม่ลาว) 
– น่าน (อำเภอบ่อเกลือ ปัว สันติสุข) 
– อุตรดิตถ์ (อำเภอท่าปลา ทองแสนขัน) 
– พิษณุโลก (อำเภอนครไทย วัดโบสถ์ เนินมะปราง ชาติตระการ) 
– เพชรบูรณ์ (อำเภอวังโป่ง หล่มสัก หล่มเก่า) 

ด่วนที่สุด ปภ.เตือน 38 จังหวัดเกือบ 100 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
– เลย (อำเภอเชียงคาน  นาด้วง) 
– หนองคาย (อำเภอโพนพิสัย  รัตนวาปี) 
– สกลนคร (อำเภอบ้านม่วง) 
– บึงกาฬ (อำเภอเมืองฯ บุ่งคล้า โซ่พิสัย เซกา) 
– มุกดาหาร (อำเภอดงหลวง) 
– นครพนม (อำเภอท่าอุเทน เมืองฯ ธาตุพนม) 
– ชัยภูมิ (อำเภอบ้านเขว้า หนองบัวแดง) 
– ขอนแก่น (อำเภอเมืองฯ) 
– ร้อยเอ็ด (อำเภอสุวรรณภูมิ) 
– ยโสธร (อำเภอมหาชนะชัย คำเขื่อนแก้ว) 
– นครราชสีมา (อำเภอจักราช พิมาย ลำทะเมนชัย) 
– อุบลราชธานี (อำเภอม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ดอนมดแดง เขื่องใน เมืองฯ วารินชำราบ)

ด่วนที่สุด ปภ.เตือน 38 จังหวัดเกือบ 100 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม

3. ภาคกลาง 
– กาญจนบุรี (อำเภอสังขละบุรี  ทองผาภูมิ) 
– ลพบุรี (อำเภอชัยบาดาล) 
– ปทุมธานี (อำเภอธัญบุรี ลำลูกกา) 
– นนทบุรี (อำเภอเมืองฯ ปากเกร็ด) 
– สมุทรปราการ (อำเภอเมืองฯ บางพลี บางบ่อ) 
– นครนายก (อำเภอเมืองฯ ปากพลี) 
– ปราจีนบุรี (อำเภอนาดี ประจันตคาม กบินทร์บุรี) 
– ระยอง (อำเภอแกลง เมืองฯ) 
– จันทบุรี (อำเภอเขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ แหลมสิงห์ เมืองฯ ขลุง  มะขาม) 
– ตราด (อำเภอเมืองฯ คลองใหญ่ แหลมงอบ เกาะกูด เกาะช้าง เขาสมิง) 
– ประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอบางสะพาน ทับสะแก)

ด่วนที่สุด ปภ.เตือน 38 จังหวัดเกือบ 100 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม

4. ภาคใต้ 
– ชุมพร (อำเภอปะทิว) 
– สุราษฎร์ธานี (อำเภอบ้านตาขุน ไชยา) 
– นครศรีธรรมราช (อำเภอพรหมคีรี) 
– พัทลุง (อำเภอกงหรา) 
– ระนอง (อำเภอกะเปอร์) 
– พังงา (อำเภอตะกั่วทุ่ง) 
– ตรัง (อำเภอย่านตาขาว) 

สำหรับ พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน ได้แก่
บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำกก แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย
แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเลย แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำตราด
พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด (Upper Rule Curve) 6 แห่ง ได้แก่ 

ด่วนที่สุด ปภ.เตือน 38 จังหวัดเกือบ 100 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม

1. อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่ 
2. อ่างเก็บน้ำกิ่วลม และกิ่วคอหมา ลำปาง 
3. อ่างเก็บน้ำน้ำพุง สกลนคร 
4. อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ ขอนแก่น 
5. อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี 

 
รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ

กอปภ.ก. จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ น้ำหลากและท่วมฉับพลัน โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงนำเครื่องมือเครื่องจักรกล

นอกจากนี้ ปภ. ยังได้รายงานเกิดอุทกภัยและคลื่นลมแรงใน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนาม ส่งผลได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ 

โดยเฉพาะอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตรในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ และเส้นทางคมนาคม รวม 5 ตำบล 20 หมู่บ้าน ประกอบกับมีคลื่นลมแรงทำให้เรือประมงเสียหาย 27 ลำ (เสียหายทั้งลำ 7 ลำ เสียหายบางส่วน 20 ลำ) และเครื่องมือทำการประมงเสียหายบางส่วน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ 

ทั้งนี้ เบื้องต้น ปภ.จ.กระบี่ อำเภอ จิตอาสา อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น เร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่  

ด่วนที่สุด ปภ.เตือน 38 จังหวัดเกือบ 100 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved