Trending News

Blog Post

"วันพ่อแห่งชาติ 2565" ปีนี้ตรงกับวันอะไร มี วันหยุดชดเชย หรือไม่
สังคม

"วันพ่อแห่งชาติ 2565" ปีนี้ตรงกับวันอะไร มี วันหยุดชดเชย หรือไม่ 

"วันพ่อแห่งชาติ 2565" ปีนี้ตรงกับวันอะไร มี วันหยุดชดเชย หรือไม่ ปีนี้มีวันสำคัญอีกหนึ่งวัน คือ วันชาติ เช็คที่นี่

"วันพ่อแห่งชาติ 2565" อีกหนึ่งวันสำคัญที่ลูก ๆ หลายคนกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ อีกทั้งใน "วันพ่อแห่งชาติ 2565"  ยังเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

สำหรับ "วันพ่อแห่งชาติ 2565" จะตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดย วันพ่อ 2565 ปีนี้ตรงกับจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ซึ่งในปีนี้จะไม่มีวันหยุดชดเชย เนื่องจาก "วันพ่อแห่งชาติ 2565" ปีนี้ตรงกับวันธรรมดาจึงไม่มีหยุดชดเชย แต่ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวกับคุณพ่อ หรือ พาครอบครัวไปเที่ยวไปเที่ยวเนื่องในวันพิเศษแบบนี้จะมีวันหยุดต่อกันยาวถึง 3 วัน  คือ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์  

อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อใน "วันพ่อแห่งชาติ 2565"  ในปีนี้ ทางรัฐบาลยังได้เตรียมจัดงาน วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้   ดังนี้ 

 

1.จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. ในวันจันทร์ที่ 5 ธ.ค.2565 โดยส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง พระสงฆ์ จำนวน 189 รูป มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมภริยา 

 

2.การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

3.การจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เวลา 08.30 น. ในวันจันทร์ที่ 5 ธ.ค.2565 โดยส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

 

4.การจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน ในวันจันทร์ที่ 5 ธ.ค.2565 โดยส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง เวลา 09.00-17.00 น. ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านการประกอบอาชีพ และด้านอื่น ๆ 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved