Trending News

Blog Post

วันธงชัย วันเริ่มต้นใหม่ ปฏิทินวันธงชัย สิงหาคม 2565
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

วันธงชัย วันเริ่มต้นใหม่ ปฏิทินวันธงชัย สิงหาคม 2565 

วันธงชัย หรือ ปฏิทินวันธงชัย ภายใน เดือนสิงหาคม 2565 นี้มีวันดีที่เรียกว่า ฤกษ์ดี หรือ ฤกษ์มงคล กี่วันตรงกับวันไหนบ้าง และตาม ความเชื่อโบราณ กล่าวไว้ว่าการจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ทำสิ่งใหม่ๆ ต้องดู ฤกษ์งามยามดี ซะก่อนว่าฤกษ์วันนั้นเต็มใจหรือไม่ 

วันธงชัย วันเริ่มต้นใหม่ ปฏิทินวันธงชัย สิงหาคม 2565

ความเชื่อ เกี่ยวกับ ฤกษ์มงคล หรือ ฤกษ์ดี ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้น ในแถบเพื่อนบ้านเราก็มีความเชื่อเรื่อง ฤกษ์งามยามดี เหมือนกันเช่น จีน,อินเดีย,เมียนมาร์ และ ญี่ปุ่น ทีนี้เรามาดูความหมายของวันธงชัยกันค่ะว่า วันธงชัยคือวันอะไร เหมาะแก่การทำอะไรบ้าง

วันธงชัย คือ มีหมายความทางดี ซึ่งตรงกันข้ามกับอุบาทว์ และโลกาวินาศ ซึ่งมีความหมายทางร้าย วันธงชัย เป็นวันดี ทำการใดสำเร็จได้ผลดี มีชัยชนะ มิ่งขวัญ ของหมู่คณะ ชัยชนะ มักใช้กับ สิ่งของ วัตถุ และ สถานที่ค่ะ

ปฏิทินวันธงชัย 2565 วันธงชัย วันเริ่มต้นใหม่ ปฏิทินวันธงชัย สิงหาคม 2565

วันธงชัย เดือนสิงหาคม 2565

ฤกษ์ดีสิงหาคม ฤกษ์ธงชัย ปฏิทินสิงหาคม ฤกษ์มงคล วันธงชัย วันเริ่มต้นใหม่ ปฏิทินวันธงชัย สิงหาคม 2565

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved