Trending News

Blog Post

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ทองย้อย แสงสินชัย
ข่าวพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ทองย้อย แสงสินชัย 

วันนี้ (18 ต.ค.2564) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือตรี เป็นกรณีพิเศษให้แก่ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย นายทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพเรือ

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ ทองย้อย แสงสินชัย

"พระราชทานยศ พลเรือตรี" เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน องค์กร ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติโดยส่วนรวม ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ ทองย้อย แสงสินชัย

-ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ออกประกาศ หลังเขื่อนกระเสียวน้ำล้นสปิลเวย์ในรอบ 10 ปี
-แบงก์ชาติ ชี้แจงกรณีหลายบัญชี มีการโอนเงินออกไม่รู้ตัว
-ปิง ฟรุตตี้ เผยความลับ อ๊อด คีรีบูน ที่ไม่ยอมให้ใครรู้ว่าป่วยโรคมะเร็งสมอง

สำหรับ พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย เกษียณอายุราชการจากกองทัพเรือ ตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการกอง กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แต่ยังคงทำงานด้านวรรณศิลป์ แต่งบทกาพย์กลอน และหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับด้านวรรณศิลป์ กับองค์กร สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชน

ผลงานวรรณศิลป์

กาพย์เห่เรือ

กาพย์เห่เรือสำคัญๆ ที่ นาวาเอก ทองย้อย ได้ ประพันธ์ขึ้นมีดังนี้…

1. กาพย์เห่เรือกาญจนาภิเษก  พ.ศ.2539 (กองทัพเรือสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9  ธนาคารไทยพาณิชย์จัดประกวดกาพย์เห่เรือชมเรือลำนี้ และสรรเสริญพระบารมี  นาวาเอก ทองย้อยได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้แต่งเพิ่มอีก 4 บท  รวมเป็น 5 บท  ใช้เห่ในวาระที่กองทัพเรือจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2539)

2. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ ใช้เห่ในวาระที่กองทัพเรือจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542  พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542

3. กาพย์เห่เรือเอเปค  ใช้เห่ในวาระที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายให้จัดแสดงกระบวนพยุหยาตราชลมารค ใน 20 ตุลาคม 2546  ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเอเปค  (กาพย์เห่เรือที่แต่งในงานนี้มี 2 บท คือ ชมเรือกระบวน และ ชมเมือง)

4. กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ใช้เห่ในวาระที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายให้เชิญขบวนเรือพระราชพิธี(จัดแสดงกระบวนพยุหยาตราชลมารค) ใน 12 มิถุนายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร พร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ  ณ  ราชนาวิกสภา

5. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ใช้เห่ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ประจำปี 2550 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2550

6. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ใช้เห่ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ประจำปี 2555 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

7. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลกองทัพเรือจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เดือนพฤศจิกายน 2561

8. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเลียบพระนคร และงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ ทองย้อย แสงสินชัย

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved