Trending News

Category: เกษตรยั่งยืน

เกษตรยั่งยืน

การปลูกกาแฟอราบิก้า ให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเผย การปลูกกาแฟอราบิก้า ให้ได้ผลผลิตสูง และคุณภาพดี เพื่อเป็นอาชีพสำหรับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

เกษตรยั่งยืน

สุดยอดอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ ให้ผลผลิตสูง กลิ่นหอม  และรสชาติหวาน  

กรมวิชาการเกษตร  เปิดตัวอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ ใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์นานถึง 17 ปี ให้ผลผลิตสูงทั้งน้ำอ้อยและผลผลิตอ้อย  สีน้ำอ้อยเหลืองอมเขียว  กลิ่นหอม  และรสชาติหวาน  ถูกใจผู้บริโภค

เกษตรยั่งยืน

ศูนย์วิจัยพืชไร่เผย ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 72 ต้านทานโรค ให้ผลผลิตสูง 

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 72 เพื่อแก้ปัญหาโรคราน้ำค้างและผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมในราคาถูก สำหรับแนะนำให้เกษตรกร

เกษตรยั่งยืน

อ้อยพันธุ์ใหม่ กวก. นครสวรรค์ 1 ให้น้ำตาลสูง 

อ้อยลูกผสมพันธุ์ใหม่ กวก. นครสวรรค์ 1 ให้ผลผลิตน้ำตาลสูง 2.64 ตันซีซีเอสต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ LK92-11 ต้านทานปานต่อโรค และไม่มีขนบนใบ

เกษตรยั่งยืน

เตือน ปลูกข้าวโพดหลังนา ระวังเพลี้ยกระโดดท้องขาว 

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เตือน เกษตรกร ปลูกข้าวโพดหลังนา ต้องระวังเพลี้ยกระโดดท้องขาว และหมั่นสำรวจแปลงปลูกสม่ำเสมอ

เกษตรยั่งยืน

การขยายพันธุ์ เฟินเขากวาง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 

เฟิร์นเขากวางเป็นอีกหนึ่งไม้ประดับยอดนิยม ที่มักนำมาแต่งบ้านหรือคาเฟ่ต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี

เกษตรยั่งยืน

ไผ่ฟิลิปปินส์ ไม้ประดับและไม้ตัดใบยอดนิยม 

ไผ่ฟิลิปปินส์ ไม้ประดับที่สร้างได้งามเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถจำหน่ายได้จากการขยายพันธุ์และการตัดใบขาย

เกษตรยั่งยืน

บวบ พืชล้มลุกปลูกกระถางได้ ให้ผลผลิตง่าย 

บวบ เป็นผักพื้นบ้านที่หลายๆ ชอบรับประทานเพราะนำเป็นเป็นส่วนประกอบหรือแปรรูปอาหารได้หลายเมนู อีกทั้งปลูกง่าย

เกษตรยั่งยืน

โดนใจเกษตรกร ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ “ กวก. เชียงใหม่ 7”ให้ผลผลิตสูง 

ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ “กวก. เชียงใหม่ 7” ลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูง 304 กิโลกรัม/ไร่ แซงหน้าพันธุ์เดิมที่เกษตรกรนิยมปลูก พร้อมให้ปริมาณโปรตีนสูงกว่า 35 เปอร์เซ็นต์

เกษตรยั่งยืน

ยี่หร่า สมุนไพรกลิ่นหอมเย็นและรสเผ็ดร้อน 

ยี่หร่า หรือโหระพาช้าง สมุนไพรไทยมากสรรพคุณกลิ่นหอมเย็น และรสเผ็ดร้อน  มักใช้ประกอบอาหารเพิ่มกลิ่นหอมน่ารับประทาน และดับกลิ่นคาวได้เช่นเดียวกัน

© Copyright 2018, All Rights Reserved