Trending News

Blog Post

ดีเดย์"กฏหมายจราจรใหม่" ยังปรับตามอัตราเดิมก่อน ในห้วง 3 เดือนแรก
อาชญากรรม

ดีเดย์"กฏหมายจราจรใหม่" ยังปรับตามอัตราเดิมก่อน ในห้วง 3 เดือนแรก 

รอง ผอ.ศจร.ตร.ย้ำ 5 ก.ย.นี้ ดีเดย์"กฏหมายจราจรใหม่" ยังปรับตามอัตราเดิมก่อน ในห้วง 3 เดือนแรก เน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้

ดีเดย์"กฏหมายจราจรใหม่" ยังปรับตามอัตราเดิมก่อน ในห้วง 3 เดือนแรก

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.65 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) เปิดเผยว่า ตร.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยบังคับใช้"กฎหมายจราจรฉบับใหม่" ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องโทษปรับที่กฎหมายใหม่เพิ่มอัตราโทษสูงขึ้น เพื่อบังคับใช้ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน บางความผิดมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 4,000 บาท แต่ในห้วง 3 เดือนแรก ตร.จะยังใช้เกณฑ์ค่าปรับใบสั่งจราจรตามกฎหมายเดิมไปพลางก่อน (ตามประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ พ.ศ.2563) เช่น ข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนด  ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง แม้โทษสูงสุดตามกฎหมายใหม่จะปรับได้ถึง 4,000 บาท แต่ค่าปรับตามใบสั่งจะกำหนดไว้ที่ 500 บาท เพื่อให้เวลาประชาชนได้ปรับตัวและปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง 

ทั้งนี้ในระยะต่อไปจะปรับปรุงเกณฑ์ค่าปรับตามใบสั่ง ให้สอดคล้องกับกฎหมายจราจรฉบับใหม่  และบางข้อหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือปัจจัยเกิดความสูญเสียต่อผู้ขับขี่ เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายทางม้าลาย ขับรถเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ตร.จะพิจารณากำหนดอัตราโทษปรับเป็นขั้นบันได ตามจำนวนครั้งและประวัติการกระทำผิดด้วย เช่น ทำผิดครั้งที่ 1 โทษปรับตามใบสั่ง 500 บาท หากทำผิดข้อหาเดิมเป็นครั้งที่ 2 โทษปรับตามใบสั่งเป็น 1,000 บาท เป็นต้น  

ดีเดย์"กฏหมายจราจรใหม่" ยังปรับตามอัตราเดิมก่อน ในห้วง 3 เดือนแรก ดีเดย์"กฏหมายจราจรใหม่" ยังปรับตามอัตราเดิมก่อน ในห้วง 3 เดือนแรก

พล.ต.อ.ปรีชาฯ กล่าวอีกว่า ใบสั่งทุกใบจะถูกกำกับโดยระบบฐานข้อมูลใบสั่งที่เรียกว่า PTM (Police Ticket Management) ซึ่งจะระบุจำนวนค่าปรับตามเกณฑ์ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ในใบสั่งทุกใบ ดังนั้น ค่าปรับจึงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สำหรับเรื่องการเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา ตร.ได้พิจารณาตามหลักกฎหมายแล้ว จะไม่นำประวัติการกระทำผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 5 ก.ย.65 มาประกอบการพิจารณาเพิ่มโทษ แต่จะเริ่มบันทึกประวัติการทำผิดครั้งแรกตั้งแต่ 5 ก.ย.65 เป็นต้นไป ทั้งนี้เรื่องการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน SOP การตั้งจุดตรวจงานจราจร ตามที่ ตร. ได้กำหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด
“ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ และผู้ใช้ทาง ทำความเข้าใจกฎหมายจราจรฉบับใหม่ และร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ใช้ทางคนอื่นๆ ” พล.ต.อ.ปรีชาฯ กล่าว

 

สามารถดูเกณฑ์ค่าปรับใบสั่งจราจรได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/195/T_0009.PDF

ดีเดย์"กฏหมายจราจรใหม่" ยังปรับตามอัตราเดิมก่อน ในห้วง 3 เดือนแรก ดีเดย์"กฏหมายจราจรใหม่" ยังปรับตามอัตราเดิมก่อน ในห้วง 3 เดือนแรก

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved