Trending News

Blog Post

ด่วน "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร" รักษาการ "นายกรัฐมนตรี"
การเมือง

ด่วน "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร" รักษาการ "นายกรัฐมนตรี" 

มติศาลรัฐธรรมนูญ 5:4 สั่งพล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร รักษาการ นายกรัฐมนตรี แต่ไม่มีอำนาจยุบสภา

จากรายงานมติศาลรัฐธรรมนูญ 5:4 ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ทำให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่พลเอกประยุทธ์ ยังคงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุม คณะรัฐมนตรีได้

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า หากศาลรับเรื่องไว้พิจารณา ก็จะมีคำสั่งตามมาด้วยว่าจะให้ พล.อ.ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหรือไม่ ถ้าให้ พล.อ.ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีอันดับที่ 1 ตามมติ ครม.เรื่องการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทน โดยพล.อ.ประยุทธ์ก็ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ เพราะตำแหน่งนี้ไม่ได้มีกำหนดวาระ 8 ปีเหมือนนายกรัฐมนตรี ก็มาเป็นลูกน้อง พล.อ.ประวิตรใน ครม.

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติไว้ว่า หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปก่อนพ้นจากตําแหน่ง

 

เจษฎ์ โทณะวนิก นักวิชาการดานนิติศาสตร์ บอกกับคมชัดลึก ว่า กรณี รักษาการนายกรัฐมนตรี ของ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่สามารถยุบสภาได้ ทำได้เพียงรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น กรณี ให้พล.อ.ประยุทธ์ พ้นจากตำแหน่งนายกฯจะต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีกันใหม่ หากยังอยู่ในวาระ4 ปี

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

Line:https://lin.ee/qw9UHd2-

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote

https://newsth.asia/entertainment/524524

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved