Trending News

Blog Post

กระเทียม-หอมใหญ่ ช่วยลดไขมันในเลือดได้หรือไม่
สุขภาพ-ความงาม

กระเทียม-หอมใหญ่ ช่วยลดไขมันในเลือดได้หรือไม่ 

กระเทียม-หอมใหญ่ ช่วยลดไขมันในเลือดได้หรือไม่ ประโยชน์ของ กระเทียม-หอมหัวใหญ่

กระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่มีการศึกษาในเรื่องของประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย จากหลายๆ งานการศึกษา เมื่อนำมาวิเคราะห์รวมกันจะพบว่า การกินกระเทียมสามารถช่วยลดไขมันในเลือดได้จริง เช่นเดียวกันกับหอมหัวใหญ่ เพราะเป็นพืชในตระกูลเดียวกัน แม้ว่าข้อมูลการศึกษาอาจจะน้อยกว่ากระเทียม แต่ก็ยังพบข้อมูลว่าหอมหัวใหญ่สามารถช่วยลดไขมันในเลือดได้จริงเช่นกัน

กระเทียม-หอมใหญ่ ช่วยลดไขมันในเลือดได้หรือไม่

กระเทียม-หอมใหญ่ ช่วยลดไขมันในเลือดได้หรือไม่ ปริมาณกระเทียม หอมหัวใหญ่ ที่ควรกิน เพื่อช่วยลดไขมันในเลือด

ส่วนใหญ่แล้วในรายงานการศึกษาจะระบุว่า หากจะกินกระเทียมสดเพื่อจุดประสงค์ช่วยลดไขมันในเลือด ควรกินราว 5 กรัม หรือราวๆ 1 ช้อนชาต่อวัน ส่วนหอมหัวใหญ่ ปริมาณที่เหมาะสมในการรับประทานอยู่ที่ ครึ่งหัว ต่อวัน

ข้อควรระวัง ในการกินกระเทียม หอมหัวใหญ่ เพื่อช่วยลดไขมันในเลือด

กระเทียม มีคุณสมบัติทำให้ลิ่มเลือดไม่แข็งตัว หรือละลาย ในกรณีที่กินยาในกลุ่มที่มีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือดอยู่แล้ว การกินกระเทียมอาจไปเสริมฤทธิ์ ทำให้ยาละลายลิ่มเลือดมีคุณสมบัติมากขึ้น อาจเกิดอันตราย ทำให้เลือดออกได้ง่ายมากขึ้นไปด้วย

กระเทียม-หอมใหญ่ ช่วยลดไขมันในเลือดได้หรือไม่

กระเทียม-หอมใหญ่ ช่วยลดไขมันในเลือดได้หรือไม่ กระเทียม หอมหัวใหญ่ ไม่เท่ากับ ยา 

ในส่วนของคนที่มีไขมันในเลือดสูงมากจนผิดปกติ สามารถแจ้งแพทย์ได้ว่าต้องการรับประทานกระเทียมและหอมหัวใหญ่เพื่อช่วยไขมันในเลือดสูง แต่ต้องไม่ให้กระเทียมไปรบกวนประสิทธิภาพของยาตัวอื่นๆ ที่ต้องกินควบคู่กันไป หรือยาที่รักษาโรคอื่นๆ อยู่ด้วย จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนลงมือกินกระเทียมและหอมหัวใหญ่ด้วยตัวเอง

แต่สำหรับคนทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรงดี แต่ตรวจพบเจอระหว่างตรวจสุขภาพประจำปีว่าไขมันในเลือดสูง และไม่ได้กินยาใดๆ หรือไม่มีข้อบ่งชี้ในการรับประทานยาอื่นเป็นประจำอยู่แล้ว ก็สามารถรับประทานกระเทียมได้

นอกจากนี้ การรับประทานกระเทียมและหอมหัวใหญ่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจช่วยลดไขมันในเลือดได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร และปรับวิถีชีวิตของตัวเองมากขึ้น เช่น

1.ควบคุมน้ำหนักของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เสมอ

2.หลีกเลี่ยงอาหารทอดต่างๆ

3.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

4.ออกกำลังกายเป็นประจำ

กระเทียม-หอมใหญ่ ช่วยลดไขมันในเลือดได้หรือไม่

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved