Trending News

Blog Post

พีระศักดิ์ นำทีมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์โควิด-19 ให้อุทยานเขาชะเมา-เขาวง
สังคม

พีระศักดิ์ นำทีมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์โควิด-19 ให้อุทยานเขาชะเมา-เขาวง 

นายพีระศักดิ์ พอจิต และ คณะวุฒิสภา มอบสิ่งของและอุปกรณ์จำเป็นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

วันนี้ (18 ส.ค.2565) วุฒิสภา นำโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจการนันทนาการของวุฒิสภา ในการลงพื้นไปมอบสิ่งของและอุปกรณ์จำเป็นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง

พีระศักดิ์ นำทีมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์โควิด-19 ให้อุทยานเขาชะเมา-เขาวง

 

นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภาฯ กล่าวว่า วันนี้มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ที่ปฏิบัติหน้าที่ และนำของสิ่งของจำเป็นมามอบให้ทั้งอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ ให้หมอโบว์พร้อมคณะที่ช่วยเหลือช้างแม่ลูกที่จังหวัดนครนายก โดยมีการเชิญผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยงานในวันนั้นมาพบปะพูดคุยกันและให้กำลังใจ โดยหลังจากนี้คณะของเราจะเดินทางไปลงพื้นตำบลสาริกาจังหวัดนครนายก เพื่อมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับคณะเจ้าหน้าที่ในครั้งต่อไป

 

พีระศักดิ์ นำทีมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์โควิด-19 ให้อุทยานเขาชะเมา-เขาวง

 

โดยเฉพาะ สัตวแพทย์หญิง(สพ.ญ.) ชนัญญา กาญจนสาขา สัตวแพทย์ประจำส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือ หมอโบว์ หลังจากที่เธอนั้น ช่วยเหลือ ช้างป่าแม่ลูกในรีสอร์ทแห่งหนึ่งใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จนเป็นข่าวโด่งดังออกไปทั่วโลก 

ด้านสัตวแพทย์หญิง(สพ.ญ.) ชนัญญา กาญจนสาขา ยังได้กล่าวขอบคุณคณะวุฒิสภา ที่เข้ามาให้กำลังเจ้าหน้าที่ โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นของทุกๆคน ไม่ใช่เพราะคนๆเดียว แต่เป็นเพราะส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน พร้อมทั้งรู้สึกขอบคุณคณะวุฒิสภาที่เห็นคุณค่าและมองเห็นความสำคัญ

 

พีระศักดิ์ พอจิต นำทีมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์โควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

 

พีระศักดิ์ พอจิต นำทีมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์โควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

พีระศักดิ์ นำทีมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์โควิด-19 ให้อุทยานเขาชะเมา-เขาวง

 

สำหรับ สำหรับรายชื่อผู้ที่รับโล่ห์ในวันนี้ได้แก่

1.นายอำนาจ ม่วงปรางค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

2.สพ.ญ. ชนัญญา กาญจนสาขา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ประจำส่วนสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี

3.นายคมสันต์ ใจยะสุข หัวหน้าเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน

4.นายธวัชชัย โคตรคำภา นักวิชาการสัตวบาล ประจำส่วนสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี

5.นายทวีป ล้อมวงษ์  หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1( นครนายก )

6.นายอุดม อ่อนจ้อย อาสาสมัคร พิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช(อส.อส.)

7.นายอุเทน แสวง หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.13 นางรอง

8.นายประสานนิด ประสานเชื้อ พนักงานราชการพิทักษ์ป่า

9.นายอำนาจ นรสิงห์ พนักงานราชการ พิทักษ์ป่า

10.นายนรินทร์ แข่งขัน เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

11.นายเพลิน สิงห์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

12.นายไพบูลย์ จิตเสงี่ยม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลสาริกา

13.นายศักดิ์ศิริ ศิริบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลสาริกา

14.นายนพพร จิตรเสงี่ยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลสาริกา

14.นายพรพิทักษ์ จิตรเสงี่ยม ชรบ.หมู่ 1 ตำบลสาริกา

15.นายชุมพลภัทร์ เลาหะพานิช นายก อบต.สาริกา

16.นายกิตติศักดิ์ สืบจากศรี รองนายก อบต.สาริกา

17.นายนุกูล รัตนผลวิสิริ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

18.นายกิจธิศักดิ์ โสระวะ พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

19.นายสุภณ พรมรัตน์ พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

20.นายหัสธชัย เข็มศรี พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

21.ว่าที่ ร.ต.มนูญ ขันตี พนักงานขับรถยนต์ 

22. นายประมวล ชาวนาตรี (พนักงานภาคสนาม)

23. นายสุริยา จันทะสอ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

24. นายธนา อุปชัย (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

25. นายเด่นราชัน หมู่หมื่นศรี (ผู้จัดการเกษตร)

26. นายบรรจบ นรสิงห์ (ผู้จัดการภาคสนาม)

อย่างไรก็ตามบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ในส่วนของวุฒิสภานอกจากภารกิจหลักวิธีปฏิบัติต่อเนื่องมาตลอดแล้ว นี่คืออีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนั่นคือ การดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

พีระศักดิ์ นำทีมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์โควิด-19 ให้อุทยานเขาชะเมา-เขาวง

 

พีระศักดิ์ นำทีมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์โควิด-19 ให้อุทยานเขาชะเมา-เขาวง

 

พีระศักดิ์ นำทีมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์โควิด-19 ให้อุทยานเขาชะเมา-เขาวง

 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved