Trending News

Blog Post

ผู้ผลิต บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 บริษัท​แบรนด์ดัง ยื่นพาณิชย์ขอปรับราคาขึ้น
เศรษฐกิจ

ผู้ผลิต บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 บริษัท​แบรนด์ดัง ยื่นพาณิชย์ขอปรับราคาขึ้น 

 ผู้ผลิต "บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป" 4 บริษัท​แบรนด์ดัง ยื่นพาณิชย์ขอปรับราคาขึ้น  ขอให้พิจารณาเร่งรัดขึ้นราคาเป็นซองละ 8 บาท หลังต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ด้านกรมการค้าภายในออกโรงยันพิจารณาเป็นรายๆ โดยอยู่บนหลักการ วิน-วิน โมเดล จากการเปิดเผยของ อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม 

ผู้ผลิต บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 บริษัท​แบรนด์ดัง ยื่นพาณิชย์ขอปรับราคาขึ้น

ซึ่งวันนี้ (16 ส.ค.2565) ผู้ประกอบการ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 บริษัท เข้าพบและยื่นหนังสือต่อ อธิบดีกรมการค้าภายใน ขอให้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาเรื่องที่ผู้ประกอบการขอขึ้นราคาสินค้า ซองละ 2 บาท จากเดิม 6 บาทเป็น 8 บาท โดยระบุว่าเป็นการขอปรับขึ้นราคาครั้งแรกในรอบ 14 ปี จากการปรับขึ้นราคาครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีที่ผู้ผลิต บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 รายขอให้กรมการค้าภายในพิจารณาอนุญาตให้ปรับราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนาดมาตรฐาน จากซองละ 6 บาท เป็นซองละ 8 บาท เนื่องจากภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ยอมรับว่าต้นทุนบางรายการมีการปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานที่เป็นทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม รวมถึงวัตถุดิบหลัก เช่น แป้งสาลี 
สำหรับการพิจารณาอนุญาตปรับราคาจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้น จะพิจารณาเป็นรายๆ โดยอยู่บนหลักการ วิน-วิน โมเดล ที่ผู้ประกอบการต้องยังคงผลิตและจำหน่ายต่อไปได้ ผู้บริโภคได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตามนโยบายของ กระทรวงพาณิชย์

ขณะที่ มาม่า ที่เป็นผู้ครองส่วนแบ่งรายใหญ่ และเป็นหัวหอกหลักในการขอขึ้นราคา ให้ข้อมูลว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา วัตถุดิบขึ้นราคาทั้งหมดและอยู่นอกเหนือปัจจัยควบคุม ทั้งแป้งสาลีที่กระทบจากสงคราม และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นราคา จากที่เคยซื้อได้ 250 บาทต่อถุง ขึ้นเป็น 500 กว่าบาทต่อถุง นอกจากนี้ยังมีน้ำมันปาล์มที่ขึ้นราคามา 3 เท่าตัว ซึ่งวัตถุดิบสองตัวนี้ทำให้ต้นทุนขึ้นมา 1 บาทกว่าๆ ยังไม่รวมวัตถุดิบเครื่องปรุงอย่าง พริก หอม กระเทียม ที่ขึ้นมา 35% ค่าแพ็กเกจที่ปรับขึ้นมาอีก 12-15 % ยังไม่นับรวมค่าแรงที่จะปรับขึ้นอีก 5-8%

" ซึ่ง กรมการค้า ภายในอยู่ระหว่างพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ปรับราคา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แต่อย่างใด หากรายใดฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรหรือกักตุนสินค้า จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved