Trending News

Blog Post

สภาล่มซ้ำอีก องค์ประชุมไม่ครบ ทำสูตรหาร 500 ตก กลับไปใช้สูตรหาร 100
การเมือง

สภาล่มซ้ำอีก องค์ประชุมไม่ครบ ทำสูตรหาร 500 ตก กลับไปใช้สูตรหาร 100 

สภาล่มซ้ำอีก องค์ประชุมไม่ครบ ทำสูตรหาร 500 ตก กลับไปใช้สูตรหาร 100  จากกรณีวันที่ 15 ส.ค.65 การประชุมร่วมรัฐสภา วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. วาระ2 มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ก่อนเปิดประชุม นายชวน ระบุขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ให้ครบถ้วน เพราะเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณา ทั้งนี้การทำงานของรัฐสภาช่วง 3 ปีเศษเป็นไปด้วยดี เพราะร่วมมือกัน อาจมีความเห็นขัดแย้งกัน ขอให้ร่วมดำเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนผลจะเป็นอย่างไร เป็นความเห็นเสียงข้างมาก 

 

สภาล่มซ้ำอีก องค์ประชุมไม่ครบ ทำสูตรหาร 500 ตก กลับไปใช้สูตรหาร 100

โดย ประธานรัฐสภา ระบุว่า คนไม่มาประชุมเป็นเหตุผล อย่าวิจารณ์ เพราะจะเข้าใจผิด ซึ่งไม่ใช่เพราะความขี้เกียจ แต่เป็นความเห็นทางกฎหมายที่อยากให้กฎหมายตกไป ด้วยวิธีทีไม่ให้ครบองค์ประชุม วันนี้ เป็นวันสุดท้ายอย่าให้มีปัญหา

สภาล่มซ้ำอีก องค์ประชุมไม่ครบ ทำสูตรหาร 500 ตก กลับไปใช้สูตรหาร 100
 

   จากนั้น เวลา 10.08 น. นายชวน ได้เปิดประชุม หลังมีสมาชิกลงชื่อร่วมประชุมครบแล้ว มี ส.ว.165 คน และ ส.ส. 200 คน ล่าช้ากว่ากำหนดเวลานัดประชุม 09.00 น. กว่า 1 ชั่วโมง และเข้าสู่การตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติมาตรา 24/1 (เกี่ยวกับวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ) แต่องค์ประชุมไม่ครบ (จำนวน 353) ประธานจึงสั่งปิดการประชุมไปในเวลา 10.29 น. หลังเปิดประชุมได้เพียง 20 นาที ส่งผลให้ร่างกฎหมาย (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ….ตกไป เหตุพิจารณาไม่ทัน 180 วัน  และต้องกลับไปใช้ร่างเดิม สูตรหาร ส.ส. 100 ตามที่ ครม.เสนอ วาระแรก 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved