Trending News

Blog Post

วิธีวัด "อัตราสิ้นเปลือง" น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ด้วยตัวเอง
ยานยนต์

วิธีวัด "อัตราสิ้นเปลือง" น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ด้วยตัวเอง 

วิธีวัด "อัตราสิ้นเปลือง" น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ด้วยตัวเอง แม่นกว่าหน้าจอในรถ อัตราสิ้นเปลืองเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษ สำหรับคนที่ใช้ รถยนต์ ทั่วกัน เพราะว่าเป็นปัจจัยหลักในการเซฟเงินในกระเป๋าตังค์ของคุณได้

วิธีวัด "อัตราสิ้นเปลือง" น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ด้วยตัวเอง

 

ถึงแม้ว่ารถยนต์รุ่นใหม่จะมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) แล้วก็ตาม ที่สามารถสดง อัตราสิ้นเปลือง ของรถได้เพราะระบบการทำงานของรถแต่ละยี่ห้อแตกต่างกัน ดังนั้น หากจะนำตัวเลข อัตราสิ้นเปลือง จากจอ MID มาเทียบกับยี่ห้ออื่นก็คงจะไม่ยุติธรรมเท่าไร

อัตราสิ้นเปลือง สามารถแบ่งเป็นหลักๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่ อัตราสิ้นเปลืองในเมือง และอัตราสิ้นเปลืองนอกเมือง ซึ่งอัตราสิ้นเปลืองนอกเมืองมักทำได้ดีกว่าในเมืองเสมอ เนื่องจากการขับรถในเมืองมีสภาพจราจรแออัด และต้องเร่งเครื่องอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นจึงควรตั้งธงไว้ในใจไว้ก่อนว่าเรากำลังจะวัดอัตราสิ้นเปลืองในเมืองหรือนอกเมือง

วิธีวัด "อัตราสิ้นเปลือง" น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ด้วยตัวเอง

  1. เติมน้ำมันเท่าที่หัวจ่ายตัดเท่านั้น ไม่ต้องให้พนักงานเติมเพิ่มเพื่อปัดเศษค่าน้ำมันเป็นจำนวนเต็ม
  2. รีเซ็ตระยะทางวิ่งก่อนออกเดินทาง
  3. ขับใช้งานตามปกติ
  4. เติมน้ำมันเท่าที่หัวจ่ายตัดอีกครั้ง โดยไม่ต้องให้พนักงานปัดเศษเช่นเดิม
  5. คำนวณอัตราสิ้นเปลืองโดยใช้เลขบนหัวจ่ายและระยะทางขับขี่

 การคำนวณสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการนำ "ระยะทางที่วิ่งได้" มาหารด้วย "ปริมาณน้ำมันที่เติมกลับเข้าไป" ยกตัวอย่างเช่น ระยะทางวิ่ง 380 กิโลเมตร หารด้วยน้ำมันที่เติมกลับ 25.77 ลิตร ก็จะได้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 380/25.77 = 14.74 กม./ลิตร 

วิธีวัด "อัตราสิ้นเปลือง" น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ด้วยตัวเอง

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved