Trending News

Blog Post

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา
ภูมิภาค

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา 

           เมื่อวันที่ 14 ส.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดห้วยผาเกี๋ยง หรือวัดผาธรรมนิมิต หมู่ 12 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยาซึ่งวัดแห่งนี้ได้มีการสร้างพระพุทธรูป ด้วยการแกะสลักหินตามบนหินหน้าผาอย่างสวยงาม และหนึ่งในหลายปางนั้นมีการแกะสลักพระพุทธรูปปางภาโภคีไสยาสน์ หรือสมเด็จพระศรีนวมินทราทิตย์ มหาโพธิสัตว์ (ปางภาโภคีไสยาสน์ )เป็นพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้าย องค์เดียวที่มีขนาดใหญ่ ที่สุด มีความยาวประมาณถึง 12 เมตร กว้างสูง 6เมตร ซึ่งเป็น พระพุทธรูปหินแกะสลักติดดฝาผนังหินที่ใหญ่และยาวที่สุดในอุทยาน พุทธศิลป์เมืองผายาว และเป็นพระพุทธรูปเห็นแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด และภาคเหนือล้านนา

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา

         วัดห้วยผาเกี๋ยง หรือวัด (ผาธรรมนิมิต) หมู่ 12 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ได้สร้างอุทยานพุทธศิลป์เมืองผายาว โดยการแกะสลักพระพุทธรูปติดกับก้อนหินตามหน้าผาบนเขา ภายในบริเวณวัดอย่างสวยงาม หลายปาง นั่ง ยืน นอน และอื่นทั้งองค์ขนาดเล็กและใหญ่ มากกว่า 10 องค์ เป็นจำนวนมาก กระจายไปทั่วยริเวณหน้าผาของวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้คนทั่วไป ตลอดจนสาธุชนเดินทางมาศึกษาเที่ยวชมและ พระพุทธรูปเห็นแกะสลัก ภายในบริเวณวัด

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา

          สำหรับ พระพุทธรูป หินแกะสลัก ที่ใหญ่ที่สุดในพุทธอุทยานพุทธศิลป์เป็น พระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายยาว 12 เมตร ชื่อปางภาโภคีไสยาสน์ หรือสมเด็จพระศรีนวมินทราทิตย์ มหาโพธิสัตว์ ที่ใหญ่สุดและยาวที่สุดในจังหวัดพะเยาหรือในล้านนา

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา

 

         พระพุทธรูปหินแกะสลักบนฝาผนังหินหน้าผา ของวัดห้วยผาเกี๋ยงเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้ช่างแกะสลักหินพื้นบ้าน หรือที่เรียกว่า สล่าพื้นบ้านในเมืองพะเยา เป็นผู้แกะสลักพระพุทธรูปทั้งหมด และวัดห้วยผาเกี๋ยงยังเป็นสถานที่ หรืออุทยานพุทธศิลป์เมืองผายาว ที่เปิดให้ชมพระพุทธรูปแกะสลักติดตามหน้าผาหิน ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา และป่าไม้ ที่มีความสงบร่มรื่นสามารถเดินชมธรรมชาติและความสวยงามของพระพุทธรูปแกะสลักบนฝาผนังหินได้ทุกวัน

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา

เปิดความงดงาม พุทธรูปแกะสลักฝาผนังบนหินหน้าผา กลางธรรมชาติป่าไม้ขุนเขา

ภาพ – ข่าว โดย ปัณญวิชญ์ อยู่ดี 

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved