Trending News

Blog Post

ฤกษ์ขอขมากรรม 15 ส.ค. 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 14 ดอก
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

ฤกษ์ขอขมากรรม 15 ส.ค. 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 14 ดอก 

ฤกษ์ขอขมากรรม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็น ฤกษ์ดีเดือนสิงหาคม โดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร เจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล ได้แนะนำ “ฤกษ์ขอขมากรรม” พร้อม วิธีขอขมากรรม ครบทุกขั้นตอน แก้ไขชีวิตที่ติดขัด หมดปัญหาด้วย วิธีแก้ แก้ดวงชะตา ไปพร้อมกัน ไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะ 

ฤกษ์ขอขมากรรม 15 ส.ค. 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 14 ดอก อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร

ฤกษ์ดี จุดธูป 14 ดอก

วิธีขอขมากรรม

จุดธูป 14 ดอก

ของไหว้ขอขมากรรม และสิ่งที่ต้องเตรียม คือ ขันธ์8 ประกอบด้วย

วิธีขอขมากรรม ฤกษ์ขอขมากรรม 15 ส.ค. 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 14 ดอก

สถานที่ขอขมากรรม

ควรเป็น หน้าโบสถ์ หน้าองค์พระใหญ่ หรือ หน้าองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง ศาลหลักบ้าน ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆ เมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ พระพุทธรูปศักดิสิทธิ์ แล้วให้ จุดธูป ที่เตรียมไว้ 14 ดอก

แล้วว่านะโม ฯ 3 จบ ยก พาน หรือ ขันธ์ 8 ขึ้นแล้วกล่าวว่า

ข้าพเจ้า….ชื่อ-นามสกุล….ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาปคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา

ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แล้วเอ่ยคาถา

ปักธูปลงในกระถางหรือดินบริเวณนั้น แล้วถวายขันธ์ 8 วางไว้ตรงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (วางแล้ววางเลยไม่ต้องเอากลับ)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทางอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ท่านได้คำนวณ มงคลฤกษ์ อันเป็นราชาฤกษ์ เป็นประธานแห่งฤกษ์ทั้งปวง เพื่อกล่าวคำอธิษฐานขอขมากรรม และถอดถอนคำบนบาน ฯ

ในเวลา มงคลที่เหล่าเทพยุดาจะมาอนุโมทนารับรู้รับทราบเนื่องจากเป็นเวลาที่มิติต่าง ๆ เชื่อมต่อกันใน เวลา 05.09 น. ถึงเวลา 06.39 น. พร้อมกันนั้นในวันดังกล่าว ยังเป็นวันมงคลยิ่ง

กล่าวคือ ในหลักโหราศาสตร์ นั้นถือว่าเป็นวัน อัมฤคโชค วันชัยโชค วันราชาโชค วันภาณฤกษ์ วันฟู ดิถีฤกษ์ไชย ซึ่ง วันแบบนี้ หนึ่งปีจะมีเพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากประกอบพิธีในห้วงเวลาดังกล่าว จะสำเร็จสมปรารถนาดีนักแล

วันเวลาดังกล่าวนี้ ท่านอาจารย์จะไลฟ์สด นำทุกท่านขอขมากรรมไปพร้อมกันที่เฟซบุ๊ค Sutthitham Phakphian และเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว

ฤกษ์ขอขมากรรม 15 ส.ค. 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 14 ดอก

ขอบคุณ : อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร เจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved