Trending News

Blog Post

ฤกษ์ดี 12 ส.ค. 65 ไหว้พระแม่ลักษมีที่บ้าน ใช้อะไรบ้าง
ปาฏิหาริย์-ความเชื่อ

ฤกษ์ดี 12 ส.ค. 65 ไหว้พระแม่ลักษมีที่บ้าน ใช้อะไรบ้าง 

ไหว้พระแม่ลักษมี ที่บ้านใช้อะไรบ้าง วันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ จะพาสายมูทุกท่านมาเปิด ฤกษ์ดี ขอพรความรักกันค่ะ ฤกษ์ดีคือวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ตรงกับ วันแม่แห่งชาติ พอดี และยังเป็นวัน “วาราลักษมี วรัทตัม” หรือเป็น “วันบูชาพระแม่ลักษมี” ซึ่งเป็น พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย ความรัก และ ความอุดมสมบูรณ์ ห้ามพลาดค่ะ

 ฤกษ์ดี 12 ส.ค. 65 ไหว้พระแม่ลักษมีที่บ้าน ใช้อะไรบ้าง

ไหว้พระแม่ลักษมีใช้ดอกไม้อะไร

ดอกไม้ที่ควร ไหว้พระแม่ลักษมี ก็จะมีดอกบัว ใช้ 8 ดอก เพราะ พระแม่ลักษมี 8 ปาง แต่ถ้าหาดอกบัวไม่ได้จริงๆ ใช้ดอกมะลิแทนก็ได้ค่ะ ดอกกุหลายสีแดง ดอกกุหลาบสีชมพูก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ

พระแม่ลักษมีชอบอะไร

โดยปกติ ไหว้พระแม่ลักษมีที่บ้าน ใช้อะไรบ้าง ส่วนใหญ่แล้วการ ไหว้เทพฮินดู จะนิยมไหว้ทุกวันศุกร์และควรใส่เสื้อผ้าสีชมพูด้วย เนื่องจากมี ความเชื่อ กันว่าพระแม่ลักษมีนั้นชอบสีชมพู

ของไหว้พระแม่ลักษมี มีอะไรบ้าง

  1. ดอกบัวสีชมพู 8 ดอก
  2. น้ำเปล่า 1 แก้ว
  3. นม 1 แก้ว
  4. ผลไม้ 5 อย่าง
  5. กำยาน 1 ดอก 
  6. ธูปหอม 8 ดอก
  7. เทียน 2 เล่ม

พระแม่ลักษมี ขออะไร

ขอพรพระแม่ลักษมี ไม่ว่าจะมีองค์ท่านที่บ้าน หรือตามสถานเทวาลัยก็ตาม ควรขอพรพระแม่ลักษมีในช่วงวันศุกร์ เวลากี่โมงก็ได้ไม่จำกัด ห้ามขอในเวลาตี3 หรือ 03.00 น. สิ่งที่ควรทำพร้อมกันในการขอพรก็คือ ให้นำผลไม้เช่น แอปเปิ้ลมาไหว้พร้อมขอพรด้วย 5 ผล หรือ 8 ผล ก็ได้จะทำให้สิ่งที่ขอพรกับพระแม่ลักษมีสมหวังและได้รับพรเป็นพิเศษ

ไหว้พระแม่ลักษมีใช้ดอกไม้อะไร พระแม่ลักษมีชอบอะไร พระแม่ลักษมี ขออะไร ไหว้พระแม่ลักษมีที่บ้าน ใช้อะไรบ้าง

คาถาบูชาองค์พระลักษมี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะโมเม องค์พระแม่ลักษมีผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทีเปธูปะผานัง สักการะวันทนัง สุปัพพยันนัง โภชนานัง สปริวารัง อุททังวรัง อาคัจฉันตุ ปริภัณชันตุ สัพพุทติ หิตายะ สุขายะ สันติ อุเทวานัง เตปิถุมเหอนุรักขันติ อาคัจฉายะ อาคัจฉา หิมานิมามา

บทสวดบูชาขอชัยชนะแด่พระแม่ลักษมี

โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลักษิ

ไชยะ ตวัม ศรี ปติ ปริเย

ไชยะ มาตา มหาลักษมี

สะมะ สะระณะ วันณะวะ ธาระนี ฯ (หนึ่งจบ)

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัว

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล

ไหว้พระแม่ลักษมีที่บ้าน ใช้อะไรบ้าง บทสวดพระแม่ลักษมี

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved