Trending News

Blog Post

ขี้นทางด่วนฟรี วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565  ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย
สังคม

ขี้นทางด่วนฟรี วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย 

"วันแม่แห่งชาติขึ้นทางด่วนฟรี  3 สาย ช่วงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังต่อไปนี้ 

ขี้นทางด่วนฟรี วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565  ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขี้นทางด่วนฟรี วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565  ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สาย

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved