Trending News

Blog Post

ข่าวดี! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ "ประกาศปรับราคาลดลง กลุ่มเบนซิน – แก๊สโซฮอล์
เศรษฐกิจ

ข่าวดี! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ "ประกาศปรับราคาลดลง กลุ่มเบนซิน – แก๊สโซฮอล์ 

อั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งเติมข่าวดี!  " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " โออาร์ – บางจาก ประกาศปรับลดลง กลุ่มเบนซิน – แก๊สโซฮอล์ รวมไปถึง น้ำมัน E85 ส่วนน้ำมันในกลุ่ม ดีเซล ราคาคงเดิม มีผลตั้งเเต่พรุ่งนี้ (9 ส.ค. 65) ตั้งแต่เวลา 05.00 เป็นต้นไป

 

ข่าวดี! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ "ประกาศปรับราคาลดลง กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์

 

 

 

 

 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 ส.ค. 65 " ปตท. 

ข่าวดี! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ "ประกาศปรับราคาลดลง กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ราคา 43.86 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล พรีเมี่ยม B7 ราคา 46.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

ข่าวดี! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ "ประกาศปรับราคาลดลง กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 ส.ค. 65 " บางจาก

ข่าวดี! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ "ประกาศปรับราคาลดลง กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 46.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล S B7 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล B20 S 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

Related posts

© Copyright 2018, All Rights Reserved